Kvalitetniji život građana

Digitalna pristupačnost

Osobe s različitim oblicima poteškoća, kao što su vidne, slušne, motoričke ili kognitivne, starije i ozlijeđene osobe, često se susreću s preprekama u pristupu digitalnom sadržaju, što ograničava njihovu sposobnost korištenja informacijama i uslugama koje pružaju tijela javnog sektora putem interneta i mobilnih aplikacija. Kako bi se riješio to pitanje, Hrvatska je 2019. godine donijela […]

Digitalna pristupačnost Read More »

Program stipendiranja studenata pripadnika hrvatskog naroda

Suočena s izazovima socijalnog i materijalnog statusa studenata izvan Hrvatske, demografskim promjenama i potrebom za jačanjem veza s domovinom, Hrvatska provodi mjere za potporu obrazovanju Hrvata izvan svojih granica. Provodi se program stipendiranja učenika i studenata kako bi se unaprijedio intelektualni potencijal hrvatskih zajednica u inozemstvu. Taj program uključuje financiranje studija u lokalnim sredinama i

Program stipendiranja studenata pripadnika hrvatskog naroda Read More »

Potpora učenju hrvatskoga jezika

Prije 2016. godine mogućnosti za učenje hrvatskoga jezika za potomke hrvatskih iseljenika i članove njihovih obitelji bile su ograničene na stotinjak stipendija za semestralne tečajeve organizirane u Zagrebu, Splitu i Rijeci. Postojao je velik broj zainteresiranih koji nisu imali financijska sredstva za dolazak u Hrvatsku, a željeli su se povezati s domovinom svog porijekla. Također,

Potpora učenju hrvatskoga jezika Read More »

Izmijenjen Zakon o doplatku za djecu

Problem doplatka za djecu u Hrvatskoj karakterizira nizak iznos potpore i ograničen obuhvat korisnika. Zakon o doplatku za djecu bio je na snazi od 2002. godine, a posljednje izmjene provedene su 2018. godine, a uključivale su promjenu imovinskog cenzusa. Najnovije izmjene Zakona stupile su na snagu 1. ožujka 2023. godine, a obuhvatile su povećanje dohodovnog

Izmijenjen Zakon o doplatku za djecu Read More »

Strategija demografske revitalizacije Republike Hrvatske do 2033. godine

Hrvatska se suočava s izazovom preokretanja demografskih trendova, posebno nakon ulaska u Europsku uniju i otvaranja unutarnjih granica. Stopa fertiliteta je ispod razine potrebne za obnovu stanovništva, što dovodi do starenja populacije. U posljednjih nekoliko desetljeća broj stanovnika opada u većini europskih zemalja, a isto se događa i u devet država članica EU-a, uključujući Hrvatsku.

Strategija demografske revitalizacije Republike Hrvatske do 2033. godine Read More »

Projekt posjeta učenika osmih razreda Vukovaru te posjet Pakracu, Lipiku, okućenima, Karlovcu i Kninu – terenska nastava iz povijesti

Radi prenošenja povijesne istine i očuvanja sjećanja na Domovinski rat bilo je potrebno organizirati edukaciju učenika i drugih posjetitelja o ključnim događajima iz povijesti stvaranja suvremene Hrvatske. Stoga je u Memorijalnom centru Domovinskog rata u Vukovaru proveden projekt „Posjet učenika osmih razreda Vukovaru“, koji uključuje terensku nastavu iz povijesti za sve učenike osmih razreda, kao

Projekt posjeta učenika osmih razreda Vukovaru te posjet Pakracu, Lipiku, okućenima, Karlovcu i Kninu – terenska nastava iz povijesti Read More »

Stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja

Neriješeno stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja, članova obitelji smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja te članova obitelji umrlih HRVI-a bilo je velik socijalni problem. Kako bi se to pitanje riješilo , različitim zakonskim okvirima poboljšan je postupak stambenog zbrinjavanja, uključujući Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, Zakon o stambenom zbrinjavanju na

Stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja Read More »

Program preventivnih sistematskih pregleda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata

Sa starenjem populacije hrvatskih branitelja njihovi zdravstveni problemi postaju sve učestaliji, što zahtijeva uspostavu ciljanih programa zaštite zdravlja i prevencije bolesti i smrtnosti. Ministarstvo provodi niz programa usmjerenih na zaštitu i poboljšanje zdravlja hrvatskih branitelja, uključujući program preventivnih sistematskih pregleda, bolničku medicinsku rehabilitaciju, liječenje u hiperbaričnoj komori i dugotrajno liječenje s pojačanom skrbi za kronično

Program preventivnih sistematskih pregleda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Read More »