Program preventivnih sistematskih pregleda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata

Sa starenjem populacije hrvatskih branitelja njihovi zdravstveni problemi postaju sve učestaliji, što zahtijeva uspostavu ciljanih programa zaštite zdravlja i prevencije bolesti i smrtnosti. Ministarstvo provodi niz programa usmjerenih na zaštitu i poboljšanje zdravlja hrvatskih branitelja, uključujući program preventivnih sistematskih pregleda, bolničku medicinsku rehabilitaciju, liječenje u hiperbaričnoj komori i dugotrajno liječenje s pojačanom skrbi za kronično oboljele hrvatske branitelje.

Glavni cilj ovih programa je smanjenje pojavnosti i smrtnosti od bolesti koje najčešće pogađaju hrvatske branitelje, posebice onkoloških, kardiovaskularnih i drugih kroničnih nezaraznih bolesti. Do sada je programom sistematskih pregleda obuhvaćeno 105 600 hrvatskih branitelja, pri čemu je utvrđeno više od 53 tisuće novootkrivenih ili sumnjivih bolesti, a branitelji su upućeni na daljnju dijagnostiku i liječenje.

Pregledi se organiziraju u suradnji s općim i županijskim bolnicama, kliničkim bolnicama, kliničkim bolničkim centrima i u manjem broju domova zdravlja širom Hrvatske. Za provedbu ovih preventivnih sistematskih pregleda do sada je utrošeno 10,5 milijuna eura, što svjedoči o znatnom ulaganju u zdravlje i dobrobit hrvatskih branitelja. Ovi programi ne samo da doprinose poboljšanju zdravstvenog stanja braniteljske populacije već i promiču svijest o važnosti prevencije i rane dijagnostike u borbi protiv bolesti.

Ostala postignuća