Stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja

Neriješeno stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja, članova obitelji smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja te članova obitelji umrlih HRVI-a bilo je velik socijalni problem. Kako bi se to pitanje riješilo , različitim zakonskim okvirima poboljšan je postupak stambenog zbrinjavanja, uključujući Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima i Zakon o poticajnoj stanogradnji (pojednostavljenje procedura, ubrzavanje postupka, poboljšanje kvalitete života, povećanje prava te zadovoljstvo hrvatskih branitelja). Dosad je stambeno zbrinuto 3729 stradalnika, a za isplate stambenih kredita i financijskih potpora utrošeno je 40,9 milijuna eura.

Putem Ministarstva graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine stambeno zbrinjavanje preko modela davanja u najam, darovanja stanova i kuća te dodjelu građevinskog materijala riješeno je 3132 zahtjeva braniteljskih obitelji iz Hrvatske vojske i Hrvatskog vijeća obrane. Ukupno je u mandatu pozitivno riješeno 6861 zahtjev braniteljskih obitelji.

Financiranje stambenog zbrinjavanja ostvaruje se iz proračuna, putem povrata stambenih kredita (glavnice i kamate), obročnom i jednokratnom prodajom stanova i kuća. Modelom organizirane stambene izgradnje dovršena je sanacija u Imotskom-Bage (2,2 milijuna eura), dodijeljeno 65 stanova u Dubrovniku (12,4 milijuna eura), a putem Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama kupljeno je 18 stanova (u Kutini, Zadru i Umagu) u vrijednosti od 1,167 milijuna eura.

Ovi napori pokazuju snažnu predanost rješavanju stambenih pitanja braniteljsko-stradalničke populacije te su važan doprinos poboljšanju njihove kvalitete života i društvene integracije.

Ostala postignuća