Nacionalni program za mlade od 2023. do 2025.

Moderne društvene okolnosti zahtijevale su donošenje novog nacionalnog programa za mlade koji će im omogućiti da ostvare svoje ciljeve.

Nacionalni program za mlade od 2023. do 2025. godine donesen je kako bi se odgovorilo na izazove s kojima se mladi suočavaju. Program uključuje šest prioritetnih područja s ukupno 28 mjera. Ta prioritetna područja obuhvaćaju rad s mladima, participaciju mladih u društvu, obrazovanje mladih, povezanost mladih s Europskom unijom, potrebe mladih u ruralnim sredinama te zdravstvene aspekte, uključujući krizu izazvanu pandemijom koronavirusa. Ukupna vrijednost programa je 7,9 milijuna eura.

Implementacija tog programa donosi niz koristi. To uključuje poticanje aktivne participacije mladih u društvu, osnivanje multifunkcionalnih centara za mlade, subvencioniranje stambenih rješenja za mlade obitelji i mlade u ruralnim područjima, osnaživanje mladih za sudjelovanje u radu savjeta mladih, razvoj medijske pismenosti među mladima te pružanje podrške za zaštitu mentalnog zdravlja mladih.

Ostala postignuća