Strategija demografske revitalizacije Republike Hrvatske do 2033. godine

Hrvatska se suočava s izazovom preokretanja demografskih trendova, posebno nakon ulaska u Europsku uniju i otvaranja unutarnjih granica. Stopa fertiliteta je ispod razine potrebne za obnovu stanovništva, što dovodi do starenja populacije. U posljednjih nekoliko desetljeća broj stanovnika opada u većini europskih zemalja, a isto se događa i u devet država članica EU-a, uključujući Hrvatsku. Broj novorođene djece u Hrvatskoj kontinuirano opada, dok broj umrlih raste.

Kao odgovor na ove izazove Hrvatska je usvojila Strategiju demografske revitalizacije do 2033. godine. Cilj strategije je stvoriti društvo otporno na demografske izazove. Dokument je rezultat suradnje različitih sektora društva, uključujući državnu upravu, lokalnu samoupravu, akademsku zajednicu i udruge. On pruža okvir za razvoj planova, projekata i mjera usmjerenih na ublažavanje i preokretanje negativnih demografskih trendova.

Strategija identificira ključne ciljeve kao što su stvaranje poticajnog okruženja za obitelji i mlade te promicanje uravnotežene mobilnosti stanovništva. Intervencije obuhvaćaju širok spektar područja, uključujući potpore obitelji, obrazovanje, zdravstvo, aktivno starenje te suradnju s dijasporom.

Ostala postignuća