Kvalitetniji život građana

Donesen zakon o inkluzivnom dodatku

Zakon o inkluzivnom dodatku, donesen radi olakšavanja procesa ostvarivanja prava osoba s invaliditetom, stupio je na snagu 1. siječnja 2024. godine. Tim zakonom objedinjena su četiri prava koja su se prethodno ostvarivala u odvojenim postupcima: osobna invalidnina, doplatak za pomoć i njegu, doplatak za dijete s oštećenjem zdravlja, težim ili teškim invaliditetom te novčana pomoć […]

Donesen zakon o inkluzivnom dodatku Read More »

Donesen zakon o osobnoj asistenciji

Prije reforme usluga osobne asistencije za osobe s invaliditetom financirala se isključivo projektnim ili programskim financiranje putem udruga. Ovisnost o sredstvima od igara na sreću i Europskog socijalnog fonda ograničavala je kontinuitet i širenje usluge, čime nije bilo moguće zadovoljiti potrebe osoba s invaliditetom niti omogućiti potreban broj sati asistencije. Zakonom o osobnoj asistenciji, koji

Donesen zakon o osobnoj asistenciji Read More »