Konkurentnije gospodarstvo

Utjecaj ICT-ja na gospodarstvo

IT industrija u Hrvatskoj bilježi brži rast od prosjeka nacionalnog gospodarstva, čime njezin doprinos bruto domaćem proizvodu postaje sve važniji. U 2022. godini udio najvažnijeg dijela IT industrije u BDP-u iznosio je rekordnih 3,6 %, pokazujući znatan rast od 2,4 postotna boda u posljednjih deset godina. Očekuje se da će IT sektor do 2032. godine doseći […]

Utjecaj ICT-ja na gospodarstvo Read More »

Digitalna dekada 2030.

Hrvatska se suočava s izazovom neiskorištenog digitalnog potencijala koji može uvelike pridonijeti ostvarivanju ciljeva EU-a za digitalno desetljeće. Unatoč napretku u digitalizaciji gospodarstva i društva, posebice u područjima ljudskog kapitala, optičkih mreža i digitalizaciji poslovanja potrebno je daljnje unaprjeđenje digitalnih vještina i razvoj internetskih javnih usluga. Hrvatska je uskladila svoje strateške dokumente s Programom politike

Digitalna dekada 2030. Read More »

Snažni poticaji kulturnim i kreativnim industrijama

Suočavanje s izazovima urušavanja knjižarsko-nakladničke mreže, podfinanciranja audiovizualne industrije, neučinkovitoga normativnog okvira i nedovoljne zastupljenosti financiranja iz fondova Europske unije dovelo je do sveobuhvatnog odgovora hrvatskih vlasti. Donošenjem novih zakona i integracijom kulturnih i kreativnih industrija u ključne strateške dokumente, kao što su Nacionalna razvojna strategija i Nacionalni plan oporavka i otpornosti, ostvarene su velike

Snažni poticaji kulturnim i kreativnim industrijama Read More »

Pristupanje Organizaciji za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD)

Proces pristupanja Republike Hrvatske Organizaciji za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD) ključan je korak prema ostvarivanju dugoročnih ciljeva održivog gospodarskog razvoja, podizanja životnog standarda i jačanja međunarodnog položaja Hrvatske. Tijekom 2023. godine Hrvatska je započela pregovore za pristupanje OECD-u, a tada je i predstavljen prvi Ekonomski pregled Hrvatske. OECD pruža platformu za razmjenu znanja i

Pristupanje Organizaciji za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD) Read More »

Reforma destinacijskog upravljanja putem paketa zakona o turističkim zajednicama

Vlada je donijela paket zakona o turističkim zajednicama koji je postavio temelje za povećanu učinkovitost sustava turističkih zajednica pružajući preduvjete za sustavnu provedbu poslova destinacijskog upravljanja i osiguravajući financiranje za promociju, unaprjeđenje kvalitete i razvoj turističke infrastrukture, osobito u turistički nedovoljno razvijenim područjima. Tim je pristupom sustav turističkih zajednica usklađen s globalnim tržišnim trendovima, osiguravajući

Reforma destinacijskog upravljanja putem paketa zakona o turističkim zajednicama Read More »

Uspostavljeni regionalni centri kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva

Regionalni centri kompetentnosti (RCK) u sektoru turizma i ugostiteljstva ključno su rješenje za prevladavanje problema nedostatka kvalificirane radne snage u turizmu i ugostiteljstvu u Hrvatskoj. U suradnji sa srednjim strukovnim školama, poslodavcima, regionalnom samoupravom, komorama i sektorskim udruženjima realizirane su inovativne metode poučavanja i učenja te pristup obrazovanju utemeljen na praktičnom radu uz sufinanciranje visokokvalitetne

Uspostavljeni regionalni centri kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva Read More »

Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma

Za rješavanje problema utjecaja intenzivne turističke aktivnosti na okoliš, klimu i prostor Hrvatska je osigurala 262,6 milijuna eura za zelenu i digitalnu tranziciju poduzetnika u turizmu i ugostiteljstvu. U sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti izdvojeno je gotovo 166 milijuna eura bespovratnih sredstava za razvoj održivog, inovativnog i otpornog turizma, s fokusom na energetsku učinkovitost,

Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma Read More »

Donesen Zakon o sportu

Donošenjem Zakona o sportu Hrvatska je unaprijedila i sistematizirala sustav sporta. Ovaj zakon rješava niz dugotrajnih problema unutar sustava koji okuplja više od 220 000 sportaša i više od 200 000 učenika i studenata uključenih u školski i akademski sport te realizira ciljeve Nacionalnog programa športa 2019. – 2026., prve takve strategije u povijesti hrvatskoga

Donesen Zakon o sportu Read More »

Reforma upravljanja razvojem turizma

Radi razvoja održivijeg modela turizma te njegova ravnomjernog razvoja i u obalnom i u kontinentalnom dijelu donijeli smo Strategiju razvoja održivog turizma do 2030. godine i novi Zakon o turizmu. Time smo pridonijeli strateškom, organizacijskom i pravnom okviru za upravljanje razvojem održivog turizma koji bi umanjio negativni utjecaj turizma na resurse i prostor te povećao

Reforma upravljanja razvojem turizma Read More »

Uvedeni nacionalni ispiti za unaprjeđenje obrazovnog sustava

Uvođenje nacionalnih ispita ključna je strategija za unaprjeđenje obrazovnog sustava u Hrvatskoj radi postizanja sustavnog, objektivnog i standardiziranog vrednovanja postignuća učenika. Nacionalni ispiti namijenjeni su utvrđivanju razina stečenih temeljnih znanja i kompetencija učenika u ključnim fazama obrazovnog ciklusa. Povratne informacije iz nacionalnih ispita služit će kao važan alat učenicima, roditeljima, školama i nositeljima obrazovnih politika

Uvedeni nacionalni ispiti za unaprjeđenje obrazovnog sustava Read More »