Snažni poticaji kulturnim i kreativnim industrijama

Suočavanje s izazovima urušavanja knjižarsko-nakladničke mreže, podfinanciranja audiovizualne industrije, neučinkovitoga normativnog okvira i nedovoljne zastupljenosti financiranja iz fondova Europske unije dovelo je do sveobuhvatnog odgovora hrvatskih vlasti. Donošenjem novih zakona i integracijom kulturnih i kreativnih industrija u ključne strateške dokumente, kao što su Nacionalna razvojna strategija i Nacionalni plan oporavka i otpornosti, ostvarene su velike promjene u podršci i razvoju tih sektora.

Doneseni zakoni – Zakon o elektroničkim medijima, Zakon o audiovizualnim djelatnostima i Zakon o autorskom i srodnim pravima – prilagodili su zakonodavstvo suvremenim zahtjevima i osigurali temelj za održivi razvoj i zaštitu prava u sektoru. Osigurana je veća zaštita i poticanje razvoja kulturnih i kreativnih industrija, uključujući obveze o većem postotku hrvatske glazbe na radiju i obveze ulaganja streaming platformi i komercijalnih televizija s nacionalnom koncesijom u hrvatsku audiovizualnu industriju.

Povećanjem proračuna za gotovo 80 % u ovom sektoru omogućen je kontinuiran rast filmske produkcije, dok su mjere u području knjige i nakladništva pridonijele rastu nakladničkog sektora i omogućile ravnomjernu raspodijeljenost otkupljenih naslova po narodnim knjižnicama. Iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti osigurano je 33 milijuna eura za transformaciju i jačanje kulturnih i kreativnih industrija, što je pridonijelo digitalnoj prilagodbi i međunarodnoj konkurentnosti sektora. Navedene mjere pridonijele su očuvanju i razvoju kulturnih i kreativnih industrija u Hrvatskoj, omogućavajući im da se suoče s izazovima suvremenog doba i pandemije bolesti COVID-19. Poticanjem rasta, inovacija i internacionalizacije ove industrije nastavljaju pridonositi kulturnom, socijalnom i ekonomskom razvoju zemlje.

Ostala postignuća