Uspostavljeni regionalni centri kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva

Regionalni centri kompetentnosti (RCK) u sektoru turizma i ugostiteljstva ključno su rješenje za prevladavanje problema nedostatka kvalificirane radne snage u turizmu i ugostiteljstvu u Hrvatskoj. U suradnji sa srednjim strukovnim školama, poslodavcima, regionalnom samoupravom, komorama i sektorskim udruženjima realizirane su inovativne metode poučavanja i učenja te pristup obrazovanju utemeljen na praktičnom radu uz sufinanciranje visokokvalitetne infrastrukture.

Projekt RCK-a uvođenjem je 42 nova zanimanja i 11 novih kurikula uvelike  pridonio poboljšanju kvalitete strukovnog obrazovanja za turizam i ugostiteljstvo. Uključenost 3543 učenika strukovnog obrazovanja, 5356 odraslih sudionika i 1102 nastavnika u projekt pokazuje velik doprinos projektu u edukaciji i osposobljavanju budućih stručnjaka. Ulaganja u infrastrukturu RCK-a iznose ukupno 51,53 milijuna eura, što je financirano iz Europskog socijalnog fonda, s intenzitetom potpore od 100 % prihvatljivih troškova.

RCK-i su uspostavljeni u različitim dijelovima Hrvatske, uključujući Split, Zabok, Opatiju, Dubrovnik, Pulu i Osijek, pri čemu su nositelji projekta srednje strukovne škole u suradnji s ključnim dionicima. Projekt je trajao od prosinca 2019. do prosinca 2023. godine, što je omogućilo temeljitu pripremu i provedbu inicijativa usmjerenih na unapređenje obrazovanja i stručne prakse u sektoru turizma i ugostiteljstva.

Svojim aktivnostima, RCK-i su znatno doprinijeli razvoju turističkog i ugostiteljskog sektora u Hrvatskoj povećavajući konkurentnost i kvalitetu usluge te osiguravajući da obrazovni programi odgovaraju stvarnim potrebama tržišta rada. To će, u konačnici, imati pozitivan učinak na cijelu turističku ponudu zemlje omogućujući Hrvatskoj da se još bolje pozicionira kao vodeća turistička destinacija s kvalificiranom i specijaliziranom radnom snagom.

Ostala postignuća