Uvedeni nacionalni ispiti za unaprjeđenje obrazovnog sustava

Uvođenje nacionalnih ispita ključna je strategija za unaprjeđenje obrazovnog sustava u Hrvatskoj radi postizanja sustavnog, objektivnog i standardiziranog vrednovanja postignuća učenika. Nacionalni ispiti namijenjeni su utvrđivanju razina stečenih temeljnih znanja i kompetencija učenika u ključnim fazama obrazovnog ciklusa.

Povratne informacije iz nacionalnih ispita služit će kao važan alat učenicima, roditeljima, školama i nositeljima obrazovnih politika za planiranje daljnjeg obrazovanja, razvoj i unaprjeđenje kvalitete rada škola te za kreiranje politika usmjerenih ka poboljšanju cjelokupnog obrazovnog sustava.

Tim pristupom Hrvatska postavlja visoke standarde uključivosti u vanjskom vrednovanju osiguravajući da ispitivanje trajnih znanja na način prilagođen svim učenicima, uključujući one s prilagodbama u učenju i one koji se školuju na jezicima nacionalnih manjina. Nacionalni ispiti pokrivaju širok spektar predmeta, uključujući Hrvatski jezik, jezike nacionalnih manjina, Matematiku, Prirodu i društvo za četvrte razrede, te Hrvatski jezik, Matematiku, Biologiju, Fiziku, Povijest, Geografiju, Kemiju i prvi strani jezik za osme razrede, uz prijevod ispitnih materijala na jezike nacionalnih manjina kad je to primjenjivo. Provođenjem nacionalnih ispita Hrvatska se svrstava među europske zemlje s najvišim standardima inkluzivnosti u vanjskome vrednovanju obrazovanja.

Ostala postignuća