Pristupanje Organizaciji za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD)

Proces pristupanja Republike Hrvatske Organizaciji za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD) ključan je korak prema ostvarivanju dugoročnih ciljeva održivog gospodarskog razvoja, podizanja životnog standarda i jačanja međunarodnog položaja Hrvatske. Tijekom 2023. godine Hrvatska je započela pregovore za pristupanje OECD-u, a tada je i predstavljen prvi Ekonomski pregled Hrvatske.

OECD pruža platformu za razmjenu znanja i najboljih praksi s najrazvijenijim državama svijeta, čime se otvaraju nove mogućnosti za unapređenje nacionalnih sektorskih politika i rast trgovine. Pregovarački proces, koji vodi Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, obuhvaća koordinaciju s različitim tijelima državne uprave i usmjeren je na usklađenje hrvatskog zakonodavstva, politika i praksi s pravnim instrumentima OECD-a.

Članstvom u OECD-u Hrvatska dobiva priliku za pristup visokokvalitetnim istraživanjima, analizama i ekspertizi u različitim gospodarskim i socijalnim segmentima, što će pridonijeti kreiranju i provedbi učinkovitijih nacionalnih programa i procesa reformi. To uključuje ključna područja poput reforme poduzeća u državnom vlasništvu, digitalizacije, implementacije zelenih politika i borbe protiv korupcije.

OECD pruža platformu za razmjenu iskustava i najboljih praksi, što omogućuje Hrvatskoj da se uskladi s naprednim globalnim standardima i primijeni inovativne pristupe u rješavanju domaćih i međunarodnih izazova. Ovo priznanje Hrvatske kao zemlje koja poštuje najviše globalne standarde i posvećena je vrijednostima demokracije, vladavine prava i otvorene tržišne ekonomije šalje snažan signal međunarodnim i domaćim ulagačima o stabilnosti i pouzdanosti hrvatskoga gospodarskoga okruženja. Tehnički završetak pristupnog procesa planiran je za kraj 2025. godine, čime će Hrvatska postati punopravna članica organizacije 2026. godine. Članstvo će potvrditi Hrvatsku kao modernu i otvorenu ekonomiju, a činit će osnovu za daljnji gospodarski rast, razvoj i integraciju Hrvatske u globalne ekonomske tokove, osiguravajući boljitak svih građana.

Ostala postignuća