Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma

Za rješavanje problema utjecaja intenzivne turističke aktivnosti na okoliš, klimu i prostor Hrvatska je osigurala 262,6 milijuna eura za zelenu i digitalnu tranziciju poduzetnika u turizmu i ugostiteljstvu.

U sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti izdvojeno je gotovo 166 milijuna eura bespovratnih sredstava za razvoj održivog, inovativnog i otpornog turizma, s fokusom na energetsku učinkovitost, obnovljive izvore energije, kružno gospodarstvo te razvoj turističkih proizvoda. Uz to, osigurano je dodatnih 90,7 milijuna eura europskih sredstava za ulaganja malih i srednjih poduzetnika u zelenu i digitalnu tranziciju. Također, preko programa de minimis potpora u 2023. godini odobreno je financiranje 226 projekata u iznosu od 2,6 milijuna eura za restorane, turističke agencije i kruzere. U 2024. godini planirano je povećanje iznosa na 3,4 milijuna eura za hotele, kampove, restorane, OPG-ove i nautički charter.

Koristi od tih ulaganja uključuju smanjenje negativnih utjecaja turizma na okoliš, jačanje konkurentnosti poticanjem kružnoga gospodarstva te prilagodbu turističke infrastrukture klimatskim promjenama. Nastavak ulaganja osigurava se poticajnim mjerama, s pravnim temeljem u Zakonu o turizmu, koji omogućava dodjeljivanje poticaja u vidu umanjenja stope poreza na dobit i oslobađanja od plaćanja naknade za aktiviranje neaktivne državne imovine u koju se investira.

Te mjere ojačavaju male i srednje poduzetnike koji doprinose ostvarenju strateških ciljeva razvoja održivog turizma.

Ostala postignuća