Reforma upravljanja razvojem turizma

Radi razvoja održivijeg modela turizma te njegova ravnomjernog razvoja i u obalnom i u kontinentalnom dijelu donijeli smo Strategiju razvoja održivog turizma do 2030. godine i novi Zakon o turizmu. Time smo pridonijeli strateškom, organizacijskom i pravnom okviru za upravljanje razvojem održivog turizma koji bi umanjio negativni utjecaj turizma na resurse i prostor te povećao zadovoljstvo stanovništva u turističkim destinacijama.

Strategija razvoja održivog turizma usredotočena je na donošenje konkretnih ciljeva za izazove prekomjernog turizma, razvojnih potreba turistički nerazvijenih područja, očuvanja i valorizacije resursa, s posebnim naglaskom na zadovoljstvo svih dionika. Zakon o turizmu stavlja u središte donošenja odluka općine, gradove i županije koji samostalno upravljaju destinacijama i odlučuju, između ostalog, o ograničavanju broja, vrsta i kategorija ugostiteljskih objekata u destinaciji, kao i o uvođenju ekološkog turističkog doprinosa za turiste koji nisu smješteni u destinaciji.

Očekivane koristi uključuju definiranje ključnih izazova i ciljeva razvoja turizma do 2030. godine, postavljanje ciljeva reforme povezanih s izvorima financiranja, uspostavljanje sustava praćenja i analize te upravljanje razvojem turizma. Ovom smo reformom uspostavili pravni temelj za poticanje ulaganja koja doprinose razvoju održivog turizma kao i sustav praćenja i analize ulaganja.

Ostala postignuća