Djelotvorne institucije

Uspostava središnjeg sustava interoperabilnosti

Problem manjka integracije i povezanosti javnih registara u Hrvatskoj negativno utječe na efikasnost pružanja javnih usluga i kvalitetu e-usluga koje nude tijela javne uprave. Kao rješenje pokrenut je projekt konsolidacije i integracije temeljnih registara za Državnu sabirnicu te uspostave Središnjeg sustava interoperabilnosti u skladu s Europskim i Nacionalnim okvirom za interoperabilnost. Cilj projekta je osigurati […]

Uspostava središnjeg sustava interoperabilnosti Read More »

Nacionalna platforma za jezične tehnologije

Problem nedostatka kvalitetnih rezultata u strojnom prevođenju i drugim jezičnim alatima za hrvatski jezik kao i česta zapostavljenost jezika malobrojnih nacija u globalnom kontekstu rješava se uvođenjem Nacionalne jezično-tehnološke platforme HRVOJKA. Platforma nudi raznovrsne usluge poput strojnog prevođenja, strojno potpomognutog prevođenja i prevoditelja mrežnih sjedišta, omogućavajući trenutačni prijevod na službene jezike EU-a i druge važne

Nacionalna platforma za jezične tehnologije Read More »

Unaprjeđen portal e-Građani

Problem sporog, neefikasnog i birokratiziranog sustava državne i javne uprave u Hrvatskoj rješava se digitalnom transformacijom, s portalom e-Građani kao ključnim elementom. Portal omogućava pristup širokom spektru javnih elektroničkih usluga uz sigurnu identifikaciju i autentifikaciju korisnika putem Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava (NIAS). Od svojeg pokretanja do veljače 2024. portal e-Građani koristila je gotovo polovina

Unaprjeđen portal e-Građani Read More »

Izmjene Zakona o hrvatskom državljanstvu

Hrvati izvan Republike Hrvatske dugo su upozoravali na složenost i dugotrajnost postupka stjecanja hrvatskog državljanstva. Kao odgovor na te izazove donesen je Zakon o Izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskom državljanstvu, koji je stupio na snagu 1. siječnja 2020., radi pojednostavnjenja postupka utvrđivanja i stjecanja hrvatskog državljanstva za Hrvate izvan domovine, posebno za kategoriju hrvatskih

Izmjene Zakona o hrvatskom državljanstvu Read More »

Poticanje aktivnog sudjelovanja mladih kroz izmjene Zakona o savjetima mladih

Problem smanjenja aktivnosti savjeta mladih, pada broja novoosnovanih savjeta mladih, osobito u općinama i gradovima, te nepostojanja nacionalnog tijela koje zastupa interese mladih na nacionalnoj i međunarodnoj razini zahtijevao je donošenje izmjena i dopuna Zakona o savjetima mladih. Savjeti mladih su savjetodavna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja omogućuju uključivanje mladih u donošenje

Poticanje aktivnog sudjelovanja mladih kroz izmjene Zakona o savjetima mladih Read More »

Povećana podrška kulturnom i umjetničkom stvaralaštvu i djelatnostima

Suočene s izazovima poput financijske održivosti, promjena u tehnologiji i digitalizaciji, potrebe za diversifikacijom publike i uključivanjem marginaliziranih zajednica, utjecaja pandemije bolesti COVID-19 i razornih potresa na kulturni i umjetnički sektor te s očuvanjem kulturne različitosti i lokalnih kulturnih identiteta hrvatske vlasti poduzele su velike korake prema osiguranju podrške kulturnom i umjetničkom stvaralaštvu preko čitava

Povećana podrška kulturnom i umjetničkom stvaralaštvu i djelatnostima Read More »

Nastavljamo potragu za nestalim osobama

Neriješeno pitanje nestalih i smrtno stradalih osoba tijekom Domovinskog rata ključno je humanitarno pitanje te posljedica oružane agresije koju je pretrpjela Hrvatska. Kako bi se odgovorilo na taj izazov, 2019. godine donesen je Zakon o osobama nestalim u Domovinskom ratu, čime su unaprijeđeni normativni okvir i metodologija prikupljanja saznanja, provedena terenska istraživanja, obrada i identifikacija

Nastavljamo potragu za nestalim osobama Read More »

Sveučilište obrane i sigurnosti “dr. Franjo Tuđman”

Od svojeg osnutka 1991. godine proces razvoja vojnog obrazovanja u Hrvatskoj prolazio je kroz različite faze s ciljem poboljšanja osposobljenosti časnika i usklađivanja s međunarodnim i znanstveno-obrazovnim standardima. Transformacija Hrvatskog vojnog učilišta u Sveučilište obrane i sigurnosti „Dr. Franjo Tuđman“ bila je ključan korak u tom procesu posebnog državnog interesa. Ta promjena omogućila je daljnji razvoj

Sveučilište obrane i sigurnosti “dr. Franjo Tuđman” Read More »

Suzbijanje kriminaliteta droga i otkrivanje kriminalnih skupina

Suočena s globalnim izazovima povećane proizvodnje, ponude i potražnje ilegalnih droga te aktivnostima organiziranih zločinačkih skupina, Hrvatska je u skladu s prioritetima Europola za borbu protiv krijumčarenja narkotika postigla velike rezultate u suzbijanju tog oblika kriminaliteta. Zadavši od 2017. godine velike udarce organiziranim zločinačkim grupacijama poznatima kao balkanski kartel, hrvatska policija bilježi rekordne zapljene droga.

Suzbijanje kriminaliteta droga i otkrivanje kriminalnih skupina Read More »

Borba protiv nezakonitih migracija

Kako bi se suočila s izazovima jačanja nezakonitih migracijskih kretanja i instrumentalizacije migracija te s problemima neusklađenog viznog režima i teškoćama u provođenju readmisijskih ugovora, Hrvatska je implementirala niz mjera za jačanje učinkovitosti nadzora državne granice. Uspostava učinkovitog modela nadzora državne granice, fokusiranog na integrirano upravljanje granicom, te jačanje bilateralne i multilateralne suradnje u upravljanju

Borba protiv nezakonitih migracija Read More »