Sveučilište obrane i sigurnosti “dr. Franjo Tuđman”

Od svojeg osnutka 1991. godine proces razvoja vojnog obrazovanja u Hrvatskoj prolazio je kroz različite faze s ciljem poboljšanja osposobljenosti časnika i usklađivanja s međunarodnim i znanstveno-obrazovnim standardima.

Transformacija Hrvatskog vojnog učilišta u Sveučilište obrane i sigurnosti „Dr. Franjo Tuđman“ bila je ključan korak u tom procesu posebnog državnog interesa. Ta promjena omogućila je daljnji razvoj sposobnosti Hrvatske vojske i vojnog umijeća kao znanosti, a formalizirana je donošenjem Zakona o osnivanju Sveučilišta u ožujku 2021. godine.

Osnivanjem Sveučilišta postojeći studijski programi vojnog inženjerstva, vojnog upravljanja i vojnog pomorstva, razvijeni u suradnji s Ministarstvom obrane, Ministarstvom znanosti i obrazovanja, Sveučilištem u Zagrebu i Sveučilištem u Splitu, preneseni su na novoosnovano Sveučilište. To omogućuje usmjeravanje resursa i ekspertize prema razvoju znanstveno-nastavnog osoblja u interdisciplinarnom području vojno-obrambenih i sigurnosno-obavještajnih znanosti i umijeća te otvara mogućnosti za apliciranje na fondove Europske unije, što prije nije bilo moguće. Svojim znanstveno-istraživački  aktivnostima Sveučilište će podržavati vojno-obrambene i sigurnosno-obavještajne aktivnosti, doprinoseći pritom razvoju i primjeni znanstvenih dostignuća u polju vojno-obrambenih i sigurnosno-obavještajnih znanosti i umijeća. To predstavlja velik iskorak u osiguravanju visokokvalitetnog obrazovanja i istraživanja u službi nacionalne sigurnosti i obrane te potiče daljnju integraciju Hrvatske vojske u međunarodne obrambene i znanstvene tokove.

Ostala postignuća