Borba protiv nezakonitih migracija

Kako bi se suočila s izazovima jačanja nezakonitih migracijskih kretanja i instrumentalizacije migracija te s problemima neusklađenog viznog režima i teškoćama u provođenju readmisijskih ugovora, Hrvatska je implementirala niz mjera za jačanje učinkovitosti nadzora državne granice.

Uspostava učinkovitog modela nadzora državne granice, fokusiranog na integrirano upravljanje granicom, te jačanje bilateralne i multilateralne suradnje u upravljanju migracijama, ključni su elementi ovih napora. Nadalje, unaprjeđenje informatičkih rješenja za praćenje nezakonitih migracija i jačanje kapaciteta za analizu rizika pridonose boljem predviđanju i odgovoru na migracijske tokove. Ustrojavanje specijaliziranih timova za borbu protiv prekograničnog kriminaliteta, osobito onog povezanog s nezakonitim migracijama, dodatno je osnažilo kapacitete za suzbijanje ovih izazova.

Tijekom 2023. na području Hrvatske evidentirano je 1880 krijumčara i pomagača (počinitelja kaznenog djela i prekršaja) što je za 84 % više u odnosu na 2022.

Ove mjere doprinose ojačanom suzbijanju nezakonitih migracija i prekograničnog kriminaliteta, čime se unaprjeđuje sigurnost unutar države, ali i cijele Europske unije. Intenzivirana suradnja na nacionalnoj, bilateralnoj i multilateralnoj razini ključna je za postizanje održivih rješenja u upravljanju migracijskim izazovima i zaštiti vanjskih granica Unije.

Ostala postignuća