Naprednija infrastruktura i usluge

Digitalizacija svakodnevnih procesa

Unatoč percepciji o nekorištenju digitalnih usluga, digitalizacija je sastavni dio naših života i često je rabimo bez svijesti o tome. U Hrvatskoj sustav e-Građani pruža brojne usluge koje građanima štede vrijeme i novac, poput portala Zdravlje, e-Dnevnika, e-Porezne i e-usluga MUP-a. Hrvatska se posebno ističe u području pristupa e-zdravstvenim kartonima, s visokim rezultatom koji je […]

Digitalizacija svakodnevnih procesa Read More »

eOI (Elektronička osobna iskaznica)

Hrvatska je među prvim državama članicama Europske unije uvela novu generaciju elektroničkih osobnih iskaznica (eOsobna) koja donosi brojne novitete i poboljšanja, a radi pojednostavnjenja pristupa javnim elektroničkim uslugama i povećanja sigurnosti. Nove eOsobne uključuju biometrijske podatke, dva certifikata za elektroničku potvrdu identiteta i potpis te integraciju sa zdravstvenom iskaznicom. Isto tako, eOsobne pružaju mogućnost korištenja

eOI (Elektronička osobna iskaznica) Read More »

Potpora radu Sveučilišta u Mostaru

Sveučilište u Mostaru jedinstvena je visokoškolska javna institucija u Bosni i Hercegovini na kojoj je službeni jezik hrvatski. Financijska potpora Sveučilištu, međutim, suočava se s izazovima jer financiranje nije obvezna proračunska stavka županija koje ga podržavaju, što zbog dodatnih financijskih potpora podložnih ograničenjima dovodi do nestabilnosti. U odgovoru na te probleme Vlada je prepoznala „Potporu

Potpora radu Sveučilišta u Mostaru Read More »

Potpora radu te potpora izgradnji Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru

Od 1896. godine, kad su Hrvati u Mostaru započeli gradnju svoje prve zgrade za kulturne aktivnosti, njihova su prava na izvođenje i pjevanje na vlastitom jeziku i pod vlastitim imenom sve do 1994. godine osporavale razne vlasti i režimi. Unatoč političkim preprekama tijekom austrougarske uprave i kasnijih režima težnja za vlastitim kulturnim prostorom nije jenjavala.

Potpora radu te potpora izgradnji Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru Read More »

Izgradnja Hrvatskog doma „Matice“ u Subotici i drugi projekti od strateške važnosti za hrvatsku nacionalnu manjinu

Problem s kojim su se suočavale manjinske zajednice, posebno Hrvati u Republici Srbiji, bio je nedostatak mogućnosti za podršku velikim, strateškim projektima koji bi imali velik utjecaj na zajednicu. U odgovoru na taj izazov Vlada je 2018. i 2019. godine poduzela korake podupirući projekte od strateške važnosti za hrvatsku nacionalnu manjinu, prvo u Srbiji, a

Izgradnja Hrvatskog doma „Matice“ u Subotici i drugi projekti od strateške važnosti za hrvatsku nacionalnu manjinu Read More »

Posebna upisna kvota za upis na hrvatska visoka učilišta za pripadnike hrvatske nacionalne manjine i hrvatskoga iseljeništva

Problem s kojim se suočavaju učenici pripadnici hrvatske nacionalne manjine i hrvatskog iseljeništva leži u razlikama nastavnih planova i programa u odnosu na odgojno-obrazovni sustav Hrvatske, što otežava polaganje državne mature i upis na studijske programe u Hrvatskoj. Nakon što su olakšavajuće mjere prestale s uvođenjem bolonjskog procesa i državne mature, identificirana je potreba za

Posebna upisna kvota za upis na hrvatska visoka učilišta za pripadnike hrvatske nacionalne manjine i hrvatskoga iseljeništva Read More »

E-dječje kartica „Mudrica“

Problem nedostatka jedinstvene platforme koja bi pružala pogodnosti i popuste za roditelje u suradnji s partnerima riješen je razvojem E-dječje kartice „Mudrica“. Kartica je postala dostupna krajem 2020. godine te u suradnji s privatnim i javnim sektorom omogućava razne pogodnosti i popuste na proizvode i usluge više od 150 partnera. „Mudrica“ danas ima više od

E-dječje kartica „Mudrica“ Read More »

Novi pristupi digitalnoj tranformaciji u kulturnim djelatnostima

Kako bi odgovorila na nedovoljnu usklađenost kulturnih djelatnosti s digitalnom transformacijom društva i gospodarstva te na prethodno neadekvatnu zastupljenost kulturnog sektora u korištenju sredstava iz fondova EU-a i drugih izvanproračunskih izvora, Hrvatska je poduzela velike korake prema digitalizaciji i modernizaciji kulturne baštine. Uspostava Geoportala kulturnih dobara RH i Portala eKultura „Digitalizacija kulturne baštine“ ključni su

Novi pristupi digitalnoj tranformaciji u kulturnim djelatnostima Read More »

Sprječavanje frakture kulturne i umjetničke djelatnosti tijekom pandemije bolesti COVID-19

Pandemija bolesti COVID-19 imala je velik utjecaj na kulturne i kreativne industrije u Hrvatskoj, posebno na sektore ovisne o javnim okupljanjima i prihodima od prodaje ulaznica. To je dovelo do naglog pada prihoda i ugrožavanja financijske održivosti navedenih sektora. Kao odgovor na krizu, pokrenut je niz mjera pomoći za cijeli lanac vrijednosti kulturnih i kreativnih

Sprječavanje frakture kulturne i umjetničke djelatnosti tijekom pandemije bolesti COVID-19 Read More »

Intenziviranje ulaganja u izgradnju i opremanje kulturne infrastrukture

Suočavajući se s izazovom nedostatnih financijskih sredstava za revitalizaciju i izgradnju nove kulturne infrastrukture, Hrvatska je poduzela niz mjera za osiguranje i povećanje proračunskih sredstava, korištenje sredstava EU-a, provedbu investicija preko Nacionalnog plana oporavka i otpornosti te intenziviranje suradnje s jedinicama lokalne samouprave. Te mjere su omogućile realizaciju brojnih projekata obnove i izgradnje kulturne infrastrukture

Intenziviranje ulaganja u izgradnju i opremanje kulturne infrastrukture Read More »