Novi pristupi digitalnoj tranformaciji u kulturnim djelatnostima

Kako bi odgovorila na nedovoljnu usklađenost kulturnih djelatnosti s digitalnom transformacijom društva i gospodarstva te na prethodno neadekvatnu zastupljenost kulturnog sektora u korištenju sredstava iz fondova EU-a i drugih izvanproračunskih izvora, Hrvatska je poduzela velike korake prema digitalizaciji i modernizaciji kulturne baštine.

Uspostava Geoportala kulturnih dobara RH i Portala eKultura „Digitalizacija kulturne baštine“ ključni su projekti koji omogućuju bolju dostupnost, pretraživanje, trajnu pohranu i zaštitu digitalne kulturne baštine. Navedeni projekti, financirani sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj, temelj su modernizacije pristupa kulturnoj baštini, osiguravajući njezinu bolju vidljivost i dostupnost javnosti.

Razvoj Nacionalnog arhivskog informacijskog sustava i sustava e-Konzervatorskih podloga dodatno pridonosi efikasnosti i transparentnosti u upravljanju kulturnom baštinom, povećava pravnu sigurnost i smanjuje administrativne troškove. Navedene investicije omogućavaju povezivanje i umrežavanje sadržaja s novim digitalnim tehnologijama, unaprjeđujući time administrativnu učinkovitost i pridonoseći digitalnoj transformaciji sektora.

Osim administrativnih poboljšanja navedene mjere pružaju ključne alate u upravljanju kulturnom baštinom, omogućavajući brži i lakši pristup informacijama, veću pravnu sigurnost te pridonoseći sveobuhvatnoj digitalnoj transformaciji kulturnog sektora. Povezivanjem različitih digitalnih platformi i sustava osigurava se jedinstven pristup kulturnim dobrima promičući njihovu očuvanost, istraživanje i promociju na nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Ostala postignuća