Uspostava hitne pomorske medicinske službe

U Hrvatskoj je zbog specifičnog geografskog položaja zemlje nedostatak hitne pomorske medicinske službe na otocima bio ozbiljan problem. Kako bi se riješio taj problem, Hrvatska je odlučila uspostaviti hitnu pomorsku medicinsku službu uz financijsku potporu europskih sredstava iz Operativnog programa: Konkurentnost i kohezija.

Projekt uspostave hitne pomorske medicinske službe provodio se u partnerstvu s Tehnomont Brodogradilištem Pula i ISKRA brodogradilištem 1 d. o. o. iz Šibenika. Nakon sklapanja ugovora započela je izgradnja i opremanje flote brzih brodica, a prva brodica isporučena je u ožujku 2023. godine. Nakon toga ostale su brodice predane na korištenje različitim županijskim zavodima za hitnu medicinu duž obale Hrvatske.

Realizacija projekta završena je u studenome 2023., čime je omogućena bolja zdravstvena skrb stanovnicima i posjetiteljima otoka. Uz to, nabavljeni su automatski biokemijski analizatori krvi koji su raspoređeni na otocima radi brze dijagnostike i medicinske intervencije.

Osim što je projekt omogućio poboljšanje zdravstvene skrbi na otocima, on je i velik napredak u pomorskoj medicini kao i cjelokupnom zdravstvu Hrvatske. Brze brodice rabe se i za potrebe traganja i spašavanja te pružanja medicinske pomoći u pomorskim nesrećama.

Ostala postignuća