Hrvatska je uspješno predsjedala Vijećem Europske unije

Tijekom svog prvog predsjedanja Vijećem Europske unije u izazovnom razdoblju pandemije bolesti COVID-19 Republika Hrvatska uspješno se prilagodila i dokazala kao odgovorna članica vodeći Uniju kroz složene izazove. Ta prilika omogućila je hrvatskoj državnoj upravi bolje upoznavanje s postupcima funkcioniranja Europske unije i jačanje njezine uloge unutar Unije. Razne inicijativama i odlukama hrvatsko predsjedanje Vijećem doprinijelo je boljem razumijevanju procesa odlučivanja u Europskoj uniji među građanima Hrvatske i ostalim državama članicama, posebice u kontekstu suočavanja s pandemijom.

Uvođenje videosastanaka kao standardne prakse, aktivacija kriznog mehanizma IPCR, održavanje 66 neformalnih ministarskih videokonferencija, vođenje 50 tjednih sastanaka Odbora stalnih predstavnika država članica (COREPER), predsjedavanje 916 sastanaka radnih tijela Vijeća te vođenje 30 trijaloga s Europskim parlamentom primjeri su učinkovite prilagodbe i inovativnog pristupa Hrvatske tijekom predsjedanja Vijećem. Zaključenje 33 zakonodavna akta, od kojih je 22 bilo usko povezano s krizom izazvanom pandemijom, kao i usvajanje 54 zaključka Vijeća ističu uspješnost i proaktivnost hrvatskog predsjedanja u dinamičnom i zahtjevnom okruženju.

Taj uspjeh ne samo da je ojačao poziciju Hrvatske unutar Europske unije već je i unaprijedio razumijevanje i suradnju među državama članicama u suočavanju s globalnim izazovima, pružajući važan doprinos zajedničkom europskom odgovoru na pandemiju bolesti COVID-19.

Ostala postignuća