Reforma zdravstva – kvalitetnija skrb za građane

Promjene u demografskoj strukturi stanovništva, migracije, razvoj tehnologija, novi modeli liječenja i nove terapije, ograničenost financijskih i kadrovskih resursa izazovi su hrvatske zdravstvene politike. Uz navedeno, troškovi zdravstva rastu znatno više od BDP-a, u Hrvatskoj su financijske sanacije bolnica česte, a rad liječnika i medicinskih djelatnika je povećan.

U tom pogledu, provodi se reforma zdravstva kojoj je cilj osigurati održiv i kvalitetan zdravstveni sustav s fokusom na pacijenta. Donesene su izmjene i dopune Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju te plan i program mjera zdravstvene zaštite. U tijeku je donošenje nove Mreže javne zdravstvene službe.

Očekivane koristi uključuju postizanje održivog zdravstvenog sustava prilagođenog potrebama stanovništva, jačanje javnog zdravstva te fokus na prevenciji i ranom otkrivanju bolesti. Uvedena su nova načela zdravstvene zaštite poput načela kvalitete i integracije. Planirane su nove organizacijske strukture i oblici provedbe zdravstvene skrbi, uključujući mobilne ambulante i dispanzerske djelatnosti.

Isto tako, planira se reorganizacija i modernizacija bolnica, osnivanje centara izvrsnosti za pojedine bolesti te osiguravanje zdravstvene zaštite za studente izvan mjesta prebivališta. Osim toga, provodi se unaprjeđenje zdravstvenog turizma te reorganizacija rada hitne medicinske službe.

Ostala postignuća