Uspješni pregovori sa sindikatima javnih i državne službe

U razdoblju od 2012. do 2016. osnovica za izračun plaća u državnoj službi i javnim službama bila je fiksirana na 678,06 eura. Kontinuiranim socijalnim dijalogom i pregovorima između Vlade i sindikata od 2016. godine došlo je do povećanja osnovice i unapređenja materijalnih prava zaposlenika. Novi Zakon o plaćama te Uredba o koeficijentima za javne i državne službenike rezultirali su povećanjem plaća za 13,5 do 30 %.

Zahvaljujući ovim mjerama, od 2016. godine osnovica za izračun plaće povećana je za 39,7 %, a znatno su povećana i jednokratna materijalna prava, poput regresa, božićnica i dara za Sv. Nikolu. Uvedeno je i novo pravo – uskrsnica. Također, izmijenjeni su iznosi dnevnica, terenskih dodataka, otpremnina, naknada za prijevoz i sistematske preglede, a uvedeni su i dodaci za specijalističko obrazovanje i najniže plaće.

U razdoblju od siječnja do prosinca 2023. prosječna mjesečna bruto plaća javnih i državnih službenika iznosila je 1877,60 eura, što je za 18,8 % više u odnosu na prosječnu plaću u privatnom sektoru. Nastavak rasta plaća vidljiv je i u siječnju 2024. kad prosječna mjesečna bruto plaća iznosi 2044,80 eura. Od listopada 2016. do siječnja 2024. prosječna mjesečna neto plaća porasla je za 65,4 %, sa 749€ na 1239€, dok je inflacija u istom periodu iznosila 27,5 %, što znači da su plaće realno rasle za 30 %.

Ove politike ilustriraju Vladinu predanost poboljšanju uvjeta rada i životnog standarda zaposlenika u javnom sektoru sustavnim reformama plaća i beneficija, čime se nastoji osigurati pravednija distribucija dohotka i stimulirati ekonomski rast.

Ostala postignuća