Uređen rad agencija za naplatu potraživanja radi zaštite potrošača

Zbog problema neadekvatnog uređenja poslovanja agencija specijaliziranih za otkup i naplatu potraživanja u Hrvatskoj, što je dužnike često stavljalo u nepovoljan položaj, krajem 2023. stupio je na snagu Zakon o načinu, uvjetima i postupku servisiranja i kupoprodaje potraživanja. Cilj tog zakona je modernizirati javnu upravu i osigurati bolju zaštitu dužnika kod preuzimanja potraživanja, a obuhvaća sve vrste potraživanja, ne samo neprihodonosne kredite.

Zakon je uveo jasna pravila ponašanja za agencije koje naplaćuju dugove, pojačao zaštitu prava potrošača obavještavanjem o prijenosu potraživanja te propisao stroge sankcije za agencije koje ne postupaju pravedno prema dužnicima. Zakon uvodi nadzor nad subjektima koji se bave otkupom i servisiranjem potraživanja obvezujući ih na ishođenje odobrenja za rad i uspostavu registra svih pružatelja usluga. Dopune Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju i Zakona o potrošačkom kreditiranju radi zaštite interesa i prava potrošača uvele su mjere olakšavanja otplate kredita kao što su refinanciranje ili izmjena uvjeta ugovora prije pokretanja ovršnog postupka ili prodaje potraživanja.

Ostala postignuća