Pokrenuta izrada registra stanovništva

Vlada je identificirala potrebu poboljšanoga povezivanja registara koji sadrže podatke o stanovništvu, obitelji i kućanstvima s onima koji sadrže informacije o njihovim primicima i imovini, neovisno o postojećem sustavu OIB-a, koji omogućava protok informacija među tijelima javne vlasti.

Kao odgovor uveden je projekt uspostave jedinstvenog registra, odobren u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Cilj je modernizirati javnu upravu i omogućiti centraliziran pristup podacima, čime se olakšava pristup informacijama za tijela javne vlasti i smanjuje administrativno opterećenje za građane. Prijedlog zakona o uspostavi tog registra planira se donijeti do kraja 2024. godine, a njegova puna funkcionalnost i integracija s postojećim evidencijama do kraja 2025. godine.

Koristi od tog projekta uključuju dostupnost sveobuhvatnih podataka na jednome mjestu, smanjenje administrativnog tereta za građane, zamjenu za tradicionalne popise stanovništva te napredne analitičke mogućnosti za strategije i makroekonomske analize.

Ostala postignuća