Uspješna provedba operacija sanacije šteta od potresa uz pomoć Fonda solidarnosti Europske unije

Potresi koji su u 2020. godini pogodili Zagreb i Banovinu prouzročili su znatne štete na infrastrukturi, uključujući objekte obrane od poplava i vodnokomunalnu infrastrukturu, te uzrokovali eroziju tla i stvaranje klizišta uz prometnice.

Kao odgovor na ovu katastrofu iskoristili smo Fond solidarnosti Europske unije za financiranje projekata sanacije štete u tri operacije: osiguravanje preventivne infrastrukture, vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području vodoopskrbe i upravljanja otpadnim vodama te hitno obnavljanje pogođenih prirodnih područja.

Ukupno je sklopljeno 83 ugovora, a isplaćeno je 141,2 milijuna eura za sanaciju šteta. Ova sredstva omogućila su vraćanje sustava obrane od poplava i vodoopskrbe u funkcionalno stanje, sanaciju klizišta i smanjenje rizika od erozije, pridonoseći sigurnosti i stabilnosti u pogođenim područjima.

Ostala postignuća