Donesen novi zakon o pomorskom dobru i morskim lukama za bolju zaštitu od naših najvrjednijih prirodnih resursa

Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama nije mijenjan od 2003. godine, što pokazuje njegovu kompleksnost i izazovnost. S obzirom na promjene tijekom dugog vremenskog razdoblja te usklađenost sa Zakonom o koncesijama, postojala je potreba za njegovim ažuriranjem. Nedostatak definicije plaža te nelegalne građevinske aktivnosti duž obale dodatno su naglasili hitnost promjena.

Novi Zakon, donesen u srpnju 2023., donosi niz ključnih promjena: uveo je transparentnije dodjele dozvola na temelju javnih natječaja, definirao je morske plaže i osigurao jednak pristup svima, ojačao mehanizme zaštite pomorskog dobra većim brojem prekršaja, strožim kaznama te uvođenjem pomorskih i lučkih redara. Ujedno je i reguliran postupak određivanja granica pomorskog dobra. Propisano je i osnivanje Stručnog savjeta za planiranje i gradnju na pomorskom dobru te Ustanove za upravljanje pomorskim dobrom, što omogućuje integralno upravljanje i očuvanje pomorskog dobra.

Novi Zakon donosi niz koristi:

· Poboljšana zaštita pomorskog dobra.

· Osiguranje jednakih prava i obveza svih korisnika.

· Veća transparentnost u upravljanju i korištenju pomorskog dobra.

· Učinkovitije upravljanje lukama otvorenima za javni promet.

· Zaštita javnog interesa i prava na opću upotrebu pomorskog dobra

Ostala postignuća