Uspješna provedba nacionalnog plana oporavka i otpornosti

Pandemija bolesti COVID-19 i snažni potresi u 2020. godini ozbiljno su pogodili Hrvatsku uzrokujući štetu procijenjenu na 16,6 milijarda eura. Kao odgovor Europska unija pokrenula je Mehanizam oporavka i otpornosti, a Hrvatska je osigurala više od 10 milijarda eura za provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, uključujući reforme i investicije za jačanje ekonomske i socijalne otpornosti.

U prosincu je Hrvatskoj odobren i Dodatak Planu oporavka, uključujući poglavlje „REPowerEU“. Time je osigurano 5,8 milijarda eura bespovratnih sredstava te 4,2 milijarde eura za zajmove. Ulaganja iz Plana oporavka uključuju prelazak svih osnovnih škola na jednosmjensku nastavu radi stvaranja preduvjeta za provedbu cjelodnevne škole, unaprjeđenje vodnog gospodarstva i energetsku tranziciju. Primjeri reformi su novi Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, unaprjeđenje zdravstvenog i socijalnog sustava te donošenje Plana gospodarenja otpadom do 2028. godine.

Do sada je Hrvatskoj isplaćeno 3,5 milijarda eura, što nas čini prvom članicom EU-a s isplaćenih više od 50 % bespovratnih sredstava. Plan oporavka obuhvaća 78 reformi i 157 investicija te 436 pokazatelja usmjerenih na obrazovanje, vodno gospodarstvo, energetsku tranziciju, prometni sustav i obnovu zgrada. Agencije za kreditni rejting prepoznaju provedbu Plana oporavka kao ključnoga faktora za poboljšanje kreditnog rejtinga Hrvatske.

Ostala postignuća