Stambeno zbrinjavanje mladih obitelji kroz program subvencioniranja stambenih kredita

Program subvencioniranja stambenih kredita u Hrvatskoj prvi je put pokrenut 2011. godine radi demografske obnove, urbane regeneracije naselja i smanjenja iseljavanja mladih obitelji. Zakon o subvencioniranju stambenih kredita koji je donesen 2017. godine omogućio je mladima povoljnije kreditne uvjete kupnje ili izgradnje nekretnina, s mogućnošću produženja subvencije rođenjem ili posvajanjem djece.

Zakonom je mladima omogućeno rješavanje stambenog pitanja po povoljnijim kreditnim uvjetima od tržišnih uz pomoć pri otplati dijela stambenog kredita pri kupnji stana ili kuće odnosno izgradnji kuće u trajanju od najmanje pet godina. Ovo je istodobno jedna od demografskih mjera jer se rođenjem svakoga djeteta subvencija produžuje za dodatne dvije godine. Uvažavajući razlike u razvijenosti u pojedinim dijelovima Hrvatske, veće subvencije osigurane su za ruralna područja (od 30 do 51 % iznosa rate kredita). Do sada se više od 35 000 mladih obitelji koristilo ovom mjerom, a među korisnicima subvencija od 2017. godine rodilo se više od 10 000 djece.

Taj program imao je brojne koristi, uključujući niže kamatne stope od tržišnih, brzu realizaciju i proceduru te kontinuirano povećanje interesa za mjeru stambenog zbrinjavanja. Ukupno je odobreno subvencija u vrijednosti od oko 353 milijuna eura, s već utrošenih 207 milijuna eura. Prema podatcima prosječna životna dob korisnika subvencioniranog kredita je 32 godine, a 40 % korisnika subvencija je na dan ostvarenja subvencije bilo mlađe od 30 godina. Najviše odobrenih subvencija je u Zagrebu – 9000 za stambene kredite, dok je 2570 odobrenih dodatnih subvencija zbog rođenja djeteta.

Ostala postignuća