Izgradnja spojne ceste DC403 od čvora Škurinje do Luke Rijeka

Izgradnjom državne ceste DC403 stvorena je važna prometna veza između čvora Škurinje na riječkoj obilaznici i planiranog kontejnerskog terminala Zagrebačka obala u zapadnom dijelu Luke Rijeka. Rješenje omogućava direktno povezivanje Zagreb Deep Sea kontejnerskog terminala na mrežu hrvatskih autocesta, što znatno unapređuje povezanost Rijeke s glavnom mrežom TEN-T koridora.

Realizacijom tog projekta ostvarene su velike koristi:

· Smanjenje gužvi u centru grada jer je gradski promet rasterećen od kamionskog prometa koji je prethodno prolazio kroz sam centar grada.

· Poboljšana povezanost grada Rijeke, posebno kontejnerskog terminala, s glavnim prometnim arterijama i autocestama, što doprinosi povećanju konkurentnosti luke i gospodarskom razvoju Primorsko-goranske županije.

· Smanjenje onečišćenja, gužve, buke i vibracija u centru grada te poboljšanje sigurnosti cestovnog prometa.

· Usmjeravanje tranzita izvan područja kretanja pješaka i biciklista, što pridonosi većoj sigurnosti i boljem iskustvu za sve sudionike u prometu.

Vrijednost projekta iznosi oko 69 milijuna eura, a cesta se sastoji od oko tri kilometra glavne prometnice s dva čvorišta i dodatnih spojnih cesta. Projekt uključuje izgradnju tunela, vijadukta i kružnih tokova te obuhvaća područje Primorsko-goranske županije.

Ostala postignuća