Unapređenje statusa obrazovnih djelatnika

Mjesečna primanja odgojno-obrazovnih djelatnika nisu usklađena s ekonomskim promjenama i porastom troškova života, što je dovelo do potrebe za znatnim povećanjem materijalnih prava zaposlenih u odgoju i obrazovanju. U mandatu od 2016. godine naglasak je bio na vraćanju značenja i važnosti zaposlenicima u odgoju i obrazovanju.

Povećanje plaća obrazovnih djelatnika osigurano je povećanjem osnovice od 40 % te rastom neoporezivih primitaka, a posljednje i rekordnim povećanjem koeficijenata kao dijelom reforme sustava plaća u državnoj i javnim službama. Kao rezultat od siječnja 2017. do listopada 2023. plaće su znatno porasle, čime se ispravljaju nekonzistentnosti nakupljene tijekom desetljeća, revalorizira rad zaposlenih i prati gospodarski napredak. Prosječna neto plaća učitelja i nastavnika u navedenom je vremenskom razdoblju rasla za gotovo 55 %. Primjerice, prosječna plaća učitelja i nastavnika s visokom stručnom spremom, bez napredovanja i s punim radnim vremenom u siječnju 2017. godine bila je 876 eura neto, a u travnju 2024. godine dobit će oko 1330 eura neto. U tom kontekstu treba spomenuti Eksperimentalni program cjelodnevne škole, koji je predvidio dodatno povećanje plaća od 5 % do 25 % za sve djelatnike uključene u program, ovisno o njihovoj razini angažmana.

To povećanje osigurava da primanja odgojno-obrazovnih djelatnika odražavaju važnost njihove uloge te pridonose stvaranju kvalitetnijeg i pravednijeg sustava. Ovim pristupom zaposlenici u sustavu odgoja i obrazovanja dobivaju materijalna prava koja su usklađena s ekonomskim razvojem i priznavanjem njihova doprinosa društvu.

Ostala postignuća