Raspolaganje državnom imovinom – financijska i funkcionalna decentralizacija

Radi optimizacije upravljanja nekretninskim portfeljem države i aktivacije neiskorištene imovine, Hrvatska je 2023. godine donijela novi Zakon o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske. Zakon je uspostavio funkcionalnu i financijsku decentralizaciju upravljanja nekretninama prepuštajući značajne upravljačke ovlasti županijama, gradovima, društvu Državne nekretnine d. o. o. te javnim ustanovama koje upravljaju nacionalnim parkovima i parkovima prirode.

Od 2016. godine intenzivirane su radnje oko aktiviranja državnih nekretnina, čime je omogućena realizacija brojnih projekata javnog i društvenog interesa. Novim Zakonom o upravljanju nekretninama i pokretninama Hrvatska unaprjeđuje raspolaganje državnom imovinom radi doprinosa povećanju investicijskog potencijala zemlje te razvoja gradova i općina. Cilj zakona je brže rješavanje imovinskopravnih odnosa i realizacija razvojnih projekata. Novim zakonski  rješenjem nastoji se ubrzati postupak oko raspolaganja državnim nekretninama te povećati prihode lokalnih zajednica.

U segmentu upravljanja državnom imovinom sklopljeno je 888 ugovora o raspolaganju nekretninama u korist jedinica lokalne i regionalne samouprave ukupne vrijednosti 270 milijuna eura, aktivirajući time površinu od 19 milijuna m².

Sustav decentraliziranog upravljanja nekretninama omogućuje učinkovitije i brže donošenje odluka, pri čemu se prihodi od raspolaganja dijele između države, županija i lokalnih samouprava potičući zajednički interes za aktivaciju i razvoj nekretninskog portfelja. Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine i dalje koordinira i nadzire upravljanje državnom imovinom osiguravajući strateško usmjerenje i razvoj interoperabilnog informacijskog sustava za upravljanje i raspolaganje nekretninama.

Ostala postignuća