Transparentnost državnog, regionalnih i lokalnih proračuna

Prije 2023. godine razina transparentnosti proračuna na regionalnoj i lokalnoj razini u Hrvatskoj bila je iznimno niska, što je ograničavalo mogućnost javnog sudjelovanja u odlučivanju o javnim financijama. Primjerice, gradovi, općine i županije su u prosjeku objavljivali 1,75 od 5 potrebnih proračunskih dokumenata, a čak 86 lokalnih jedinica nije objavilo niti jedan proračunski dokument (prijedlog proračuna, izglasani proračun, polugodišnje izvršenje proračuna i dr.).

Kako bi se poboljšala transparentnost i odgovornost u upravljanju javnim sredstvima, lokalne vlasti usmjerene su na objavljivanje svih proračunskih dokumenata na mrežnim stranicama te su uvedene brojne mjere za osiguranje dostupnosti i pretraživosti informacija o trošenju proračunskih sredstava. Zakonskim i podzakonskim aktima propisana je obveza javne objave detaljnih proračunskih podataka na transparentan, dostupan i strojno čitljiv način.

Rezultat tih mjera značajno je povećanje broja objavljenih proračunskih dokumenata po lokalnoj jedinici, čime je gotovo eliminiran broj jedinica koje ne objavljuju niti jedan proračunski dokument. Osim toga, razvijeni su alati i aplikacije koji građanima omogućuju aktivno sudjelovanje u proračunskom procesu, od praćenja utroška sredstava do izravnog predlaganja projekata za financiranje iz proračuna. Sve su te mjere transparentnijim i uključivim upravljanjem javnim financijama dovele do poboljšanja kvalitete života i veće sigurnosti u zajednicama , potičući pritom aktivno građansko sudjelovanje u donošenju odluka koje izravno utječu na lokalnu zajednicu.

Ostala postignuća