Rekordna zaposlenost

U  Hrvatskoj je 2016. zatečena visoka stopa nezaposlenosti i niska stopa zaposlenosti, što je činilo ključne izazove. Kako bismo odgovorili na ove probleme, Vlada je provela niz mjera aktivne politike zapošljavanja. Ti programi uključuju poticanje zapošljavanja, samozapošljavanje, osposobljavanje i obrazovanje te imaju cilj povećanja zapošljivosti građana.

Uvođenjem mjera obrazovanja i osposobljavanja putem vaučera omogućuje se stjecanje dodatnih vještina nezaposlenim osobama. Programi kao što su Posao+ ciljaju teško zapošljive skupine, poput dugotrajno nezaposlenih ili osoba bez odgovarajućeg obrazovanja, radi njihove integracije u tržište rada.

Rezultati provedenih mjera su važni i pokazuju trend smanjenja nezaposlenosti te povećanja zaposlenosti:

  • Prvi put u 40 godina broj nezaposlenih osoba pao je ispod 100 tisuća.
  • Stopa nezaposlenosti smanjena je za 4,8 postotnih bodova, dok je stopa zaposlenosti porasla za 7,8 postotnih bodova.
  • Posebno je važno smanjenje stope nezaposlenosti mladih za 10,9 postotnih bodova.
  • Broj osiguranika povećan je, a udio ugovora na neodređeno narastao je na 81,4 %.

Vlada kontinuirano izdvaja sredstva za provedbu mjera aktivne politike zapošljavanja, s ukupnim iznosom od preko milijardu eura. Dodatno, predložene su izmjene zakona o tržištu rada radi poboljšanja pravne zaštite nezaposlenih osoba, uključujući povećanje visine novčane naknade za nezaposlene i olakšavanje uvjeta za mlade do 30 godina.

Ti rezultati svjedoče o uspješnim naporima Vlade u suzbijanju nezaposlenosti i poticanju zapošljavanja. Unatoč pandemiji provođene su mjere očuvanja radnih mjesta, a nezaposlenima su isplaćeni jednokratni dodaci radi ublažavanja posljedica porasta cijena. Uvođenje novih programa, poput Potpora za zapošljavanje zeleno i digitalno, te redovito unaprjeđivanje mjera aktivne politike zapošljavanja, svjedoče o angažmanu Vlade u rješavanju problema na tržištu rada. Usmjerenost na teško zapošljive skupine i kontinuirano ulaganje u obrazovanje i osposobljavanje pokazuje strateški pristup u stvaranju održivijeg i inkluzivnijeg tržišta rada.

U konačnici, smanjenje nezaposlenosti i povećanje zaposlenosti odražavaju pozitivan trend u hrvatskom gospodarstvu, što dodatno potvrđuje važnost provedbe mjera aktivne politike zapošljavanja.

Ostala postignuća