Indeks razvijenosti

Mjerenje napretka u razvoju svih 555 jedinica lokalne samouprave izazovno je zbog njihove specifičnosti te nedostatka dostupnih podataka za svaku pojedinu jedinicu.

Kako bi se omogućila pravedna i balansirana regionalna politika, provedeno je razvrstavanje svih teritorijalnih jedinica prema stupnju razvijenosti. Izmjenama Zakona o regionalnom razvoju iz 2017. i donošenjem Uredbe o indeksu razvijenosti unaprijeđen je pravni okvir za postupak ocjenjivanja i razvrstavanja jedinica lokalne samouprave.

Vlada je donijela odluke o razvrstavanju jedinica prema stupnju razvijenosti krajem 2017. i u siječnju 2024., uspostavljajući time mjerljiv model međusobne usporedbe svih općina, gradova i županija. Indeks razvijenosti temelji se na nekoliko ključnih pokazatelja poput stope nezaposlenosti, dohotka po stanovniku, proračunskih prihoda po stanovniku te demografskih pokazatelja.

Primjena ovog pristupa rezultirala je sljedećim:

  • Primjetno je smanjenje broja ispodprosječno razvijenih jedinica lokalne samouprave, dok se povećao broj razvijenih.
  • Razlike u razvoju su smanjene, što je vidljivo u manjoj razlici između najrazvijenijih i najnerazvijenijih jedinica.

Ovi podaci, zajedno s brzim ostvarivanjem ciljeva Nacionalne razvojne strategije i iznadprosječnim stopama gospodarskog rasta, potvrđuju da Vlada provodi pravednu i balansiranu politiku ravnomjernog regionalnog razvoja.

Ostala postignuća