Kvalitetnije upravljanje ljudskim potencijalima

Reforma sustava plaća u državnoj službi i javnim službama važan je korak prema modernizaciji i profesionalizaciji državne uprave. Implementacijom novog sustava plaća koji uključuje 16 platnih razreda i ukidanje više od 560 dodataka na plaću stvara se pravedniji te socijalno i fiskalno održiv sustav plaćanja. Taj sustav, uz uvođenje centraliziranog sustava zapošljavanja i digitalizaciju državnog ispita, uvelike će pridonijeti učinkovitosti, transparentnosti i kvaliteti državne uprave kao i kvaliteti usluga koje se pružaju građanima.

Privremene zaštitne mjere, uključujući isplatu privremenih dodataka na plaću, osmišljene su kako bi olakšale prijelaz na novi sustav i ublažile eventualne negativne posljedice reforme na zaposlenike. Ukupni trošak provedbe ovih mjera od 1,63 milijarde eura odražava ozbiljnost i opseg promjena koje se provode u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, sufinanciranog i preko Mehanizma za oporavak i otpornost Europske unije. U prosjeku će plaće iz travnja 2023. u odnosu na travanj 2024. rasti za oko 30 %.

Očekuje se da će reforma donijeti znatne dugoročne koristi, uključujući veću odgovornost i motivaciju zaposlenika, bolju kontrolu troškova iz državnog proračuna te, konačno, jačanje vladavine prava i osnaživanje pravne sigurnosti. Implementacija ovih promjena u prvom kvartalu 2024. godine bit će ključna za osiguranje održivog razvoja i modernizacije hrvatske državne uprave i javnih službi.

Ostala postignuća