Donesen zakon o osobnoj asistenciji

Prije reforme usluga osobne asistencije za osobe s invaliditetom financirala se isključivo projektnim ili programskim financiranje putem udruga. Ovisnost o sredstvima od igara na sreću i Europskog socijalnog fonda ograničavala je kontinuitet i širenje usluge, čime nije bilo moguće zadovoljiti potrebe osoba s invaliditetom niti omogućiti potreban broj sati asistencije.

Zakonom o osobnoj asistenciji, koji je stupio na snagu 1. srpnja 2023., i pratećim podzakonskim aktima koji su stupili na snagu 31. kolovoza 2023. usluga osobne asistencije postala je zakonsko pravo osoba s invaliditetom. Zakon i podzakonski akti definiraju uvjete ostvarivanja usluge i uvjete za pružatelje usluga osiguravajući transparentnost i dostupnost usluge svim korisnicima na temelju njihovih individualnih potreba.

Koristi reforme uključuju:

  • Usluga osobnog asistenta postaje zakonski osigurano pravo.
  • Povećava se broj sati usluge, od 4, 8, 16 dnevno do 44 do 352 sata mjesečno, ovisno o potrebama korisnika.
  • Cijena sata usluge povećana je za 51 %, s 54 kune na 82 kune.
  • Usluga postaje dostupna za dodatnih 11 tisuća korisnika, s postojećih 4070 na 15 098.
  • Zakon omogućava potporu tijekom odgojno-obrazovnog procesa za učenike s teškoćama.
  • Znatno se povećava financiranje usluge, s 19,8 milijuna eura na 176,2 milijuna eura godišnje.
  • Broj pružatelja usluge širi se s 183 na potencijalnih 688, osiguravajući time bolju regionalnu dostupnost.
  • U tijeku je javni poziv za licenciranje pružatelja usluge, s trenutno 181 upisanim u registar.
  • Dodatna sredstva osigurana su za udruge koje se projektno financiraju kako bi se osigurao kontinuitet usluge tijekom prelaska na financiranje iz državnog proračuna.
  • Podneseno je već više od 5000 zahtjeva za osobnog asistenta.

Ovom reformom usluga osobne asistencije postaje široko dostupna i prilagođena potrebama korisnika, čime se znatno poboljšava kvaliteta života osoba s invaliditetom u Hrvatskoj.

Ostala postignuća