Digitalizacija arhivskog gradiva iz Domovinskog rata

Arhivsko gradivo iz Domovinskog rata, čuvano u papirnatom obliku i često u neprimjerenim uvjetima, bilo je izloženo riziku fizičkog propadanja, što je bilo ozbiljan problem za očuvanje povijesne baštine i pristup informacijama potrebnima za ostvarivanje zakonskih prava hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata. Osim toga, zbog pretraživanja velike količine papirnatog gradiva procesi izrade i izdavanja ratnih puteva te dostave medicinske dokumentacije bili su dugotrajni.

Kako bi se odgovorilo na taj izazov, proveden je EU-projekt digitalizacije arhivskoga gradiva iz Domovinskog rata, koji je omogućio razvoj informacijskog sustava za uporabu digitaliziranog arhivskog gradiva te nabavku potrebne opreme za digitalizaciju. Angažiranjem ugovornih suradnika obrađeno je i pripremljeno za digitalizaciju više od 16 milijuna dokumenata, signirano više od 9,3 milijuna i digitalizirano više od 2,8 milijuna dokumenata.

Taj projekt donio je brojne koristi, uključujući zaštitu arhivskog gradiva od fizičkog propadanja, znatno ubrzanje usluga izrade i izdavanja ratnih puteva i medicinske dokumentacije, skraćeno trajanje postupaka ostvarivanja zakonskih prava hrvatskih branitelja i stradalnika te doprinos povećanju djelotvornosti javne uprave. Projekt „Digitalizacija arhivskog gradiva iz Domovinskog rata“ proveden je u od rujna 2017. do prosinca 2023. uz sudjelovanje Ministarstva obrane, Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata, Memorijalnog centra Domovinskog rata Vukovar i Ministarstva unutarnjih poslova kao projektnih partnera i suradnika. Ukupna investicija iznosila je više od 8 milijuna eura, s financiranjem od 15 % iz državnog proračuna i 85 % iz Europskog socijalnog fonda. Nastavak digitalizacije arhivskog gradiva planiran je do 2029. godine, s financiranjem iz sredstava programa Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027.

Ostala postignuća