Jačanje kapaciteta granične policije

Kako bi se suočila s izazovima nezakonitih migracija i prekograničnog kriminaliteta, Hrvatska je uložila velike napore u jačanje efikasnosti nadzora svojih vanjskih granica.

To uključuje kontinuirana ulaganja u fizičku i tehničku zaštitu granice, izgradnju i opremanje graničnih prijelaza te investicije u informacijsko-komunikacijske tehnologije i obuku granične policije. Ove mjere sufinancirane su iz sredstava Europske unije, iz Fonda za integrirano upravljanje granicama i Fonda za unutarnju sigurnost, te su pridonijele usklađivanju nacionalne legislative sa schengenskom pravnom stečevinom.

Kao rezultat tih napora Hrvatska je uspjela dostići europsku razinu tehničke i infrastrukturne opremljenosti svoje vanjske granice, što je uvelike doprinijelo olakšavanju zakonitih prelazaka granice, unapređenju sprečavanja i otkrivanja nezakonitih ulazaka i borbi protiv prekograničnog kriminaliteta. Osim toga, povećana je djelotvornost upravljanja migracijskim tokovima, što je doprinijelo sigurnosti i stabilnosti ne samo Hrvatske već i Europske unije u cjelini.

Ostala postignuća