Pristupanje schengenskom prostoru

Hrvatska je uspješno pristupila schengenskom području, čime je ostvarila jedan od svojih ključnih vanjskopolitičkih ciljeva. Prema podatcima, gotovo 80 % robne razmjene Hrvatske odnosi se na članice Schengena, od kojih dolazi i 75 % turista. Ostvareni uspjeh rezultat je sustavne pripreme i ulaganja u ispunjavanje schengenskih standarda, što je uključivalo provođenje opsežnih tehničkih i organizacijskih mjera za jačanje nadzora i zaštite vanjske granice, u čemu sudjeluje 6700 hrvatskih policajaca. Održavanje broja pripadnika granične policije na 6700 osigurava kontinuiranu zaštitu granica i efikasno upravljanje migracijskim tokovima.

Znatna financijska ulaganja, koja su premašila 200 milijuna eura, omogućila su modernizaciju infrastrukture, nabavu opreme i jačanje ljudskih kapaciteta, što je Hrvatsku učinilo spremnom za članstvo u ovom prostoru bez unutarnjih granica.

Pristupanje schengenskom području donijelo je brojne koristi za građane i gospodarstvo Hrvatske. Slobodno kretanje ljudi i roba unutar šengenskoga područja znači manje vremena provedenog na granicama, što je posebno važno za prekogranične regije i gospodarske subjekte koji sada mogu računati na brži i efikasniji transport i logistiku. Ukinute granične kontrole s Mađarskom i Slovenijom eliminirale su prepreke za trgovinu i turizam, čime je dodatno potaknut ekonomski razvoj i regionalna suradnja.

Tehnička pripremljenost Hrvatske za schengensko područje, koja je evaluirana u četiri evaluacijska ciklusa sa sudjelovanjem 69 međunarodnih stručnjaka, pokazala je sposobnost Hrvatske da na visokoj razini upravlja svojom vanjskom granicom, pridonoseći time i sigurnosti cijeloga schengenskoga područja. Održavanje broja pripadnika granične policije na 6700 osigurava kontinuiranu zaštitu granica i efikasno upravljanje migracijskim tokovima.

Pristupanjem schengenskom području Hrvatska je potvrdila i status pouzdanog i ravnopravnog partnera unutar Europske unije, što joj omogućuje jačanje svoje pozicije i utjecaja na europskoj i međunarodnoj razini. Time je Hrvatska učvrstila svoju ulogu u promicanju vrijednosti, principa i interesa EU-a, a posebno u kontekstu migracijske politike, upravljanja granicama i borbe protiv prekograničnog kriminaliteta. To je velik korak naprijed u ostvarivanju dugoročnih strateških ciljeva Hrvatske, i u vanjskopolitičkom i u socioekonomskom aspektu, čime se dodatno pridonosi stabilnosti, sigurnosti i prosperitetu europskog kontinenta.

Ostala postignuća