Renesansa na hrvatskoj obali – ulaganja u primorske i otočne luke

Uzduž cijele obale Jadranskoga mora već desetljećima postoji potreba za obnovom lokalnih i regionalnih luka, a sve kako bi se pokrenula dugoočekivana obnova i revitalizacija naših otoka kao i primorskih mjesta. Od 2016. godine pokrenut je ciklus ulaganja u luke, što se često naziva renesansom na hrvatskoj obali. To predstavlja važan korak u revitalizaciji i modernizaciji lučke infrastrukture duž jadranske obale. Preko tog projekta, koji je pokrenut prije više od šest godina, dodjeljuju se europska i nacionalna sredstva za obnovu luka lokalnog i regionalnog značaja radi poticanja razvoja otoka i malih primorskih mjesta.

U okviru projekta do sada je ugovoreno 25 projekata lučke infrastrukture ukupne vrijednosti više od tristo milijuna eura na području šest priobalnih županija. Ti projekti obuhvaćaju opsežne zahvate rekonstrukcije, dogradnje i izgradnje novih luka diljem Jadrana. Većina projekata je u potpunosti završena ili su radovi na njima završeni, dok se na nekima čekaju administrativne procedure kako bi se stekli uvjeti za otvaranje.

Tim projektom ostvaruju se brojne koristi, uključujući osiguranje pretpostavki za razvoj otoka, poboljšanje kvalitete javnog pomorskog prijevoza, veću sigurnost putnika, dugoročnu održivost, poboljšanje opće kvalitete života, bolju prometnu povezanost otoka s kopnom, veću mobilnost te pozitivan utjecaj na razvoj gospodarstva. Projekt obuhvaća područje od sjevernog Jadrana do krajnjeg juga, pružajući podršku razvoju cijele jadranske obale.

Ostala postignuća