Iskorištenost programa ruralnog razvoja od 2014. do 2020. godine

Od 2016. godine Hrvatska je ugovorila i iskoristila znatna sredstva Programa ruralnog razvoja, vrijednog 3,3 milijarde eura, s dodatnih 902,5 milijuna eura osiguranih za prijelazno razdoblje 2021. – 2022.

Program ruralnog razvoja obuhvaća 20 mjera usmjerenih na povećanje konkurentnosti poljoprivrede, šumarstva, prerađivačke industrije te poboljšanje životnih i radnih uvjeta u ruralnim područjima.

Zahvaljujući tom Programu, Hrvatska je po iskorištenosti sredstava pri vrhu ljestvice zemalja iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. Ukupno je do danas ugovoreno 2,9 milijarda eura, odnosno 92 % dostupnih sredstava, a isplaćeno je 2,6 milijarda eura ili 94 % ukupno dostupnih sredstava.

Iz Programa ruralnog razvoja financirano je:

  • izgradnja 220 dječjih vrtića za 14.600 djece
  • 71 projekt društvenih domova/kulturnih centara i 60 vatrogasnih domova
  • 1619 projekata mladih poljoprivrednika i 6416 projekata malih poljoprivrednih gospodarstava
  • 1430 projekata u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, 1171 projekt za razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima, 143 projekta za preradu poljoprivrednih proizvoda
  • razminiranje više od 6000 hektara poljoprivrednih zemljišta
  • ulaganje u infrastrukturu, uključujući 122 projekta ulaganja u vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda te 380 projekata korištenja obnovljivih izvora energije.

Preko financijskih instrumenata ugovoreno je 2362 kredita/zajmova/jamstava za ulaganja u vrijednosti od 140,7 milijuna eura. Zbog velikog interesa poljoprivrednika alokacija za te instrumente povećavana je četiri puta, što je prepoznala i Europska komisija. Sredstva povrata pokrenula su zasebnu kreditnu liniju „Obrtna sredstva za poljoprivredu i preradu“ dodatno potičući investicije i razvoj ruralnih područja.

Ove mjere i investicije ključne su za modernizaciju hrvatske poljoprivrede, povećanje produktivnosti i poboljšanje životnog standarda u ruralnim područjima te pokazuju opredjeljenje Hrvatske za korištenje europskih fondova radi ostvarivanja održivog razvoja.

Ostala postignuća