Poticanje razvoja sporta na lokalnoj razini

Zakon o sportu omogućio je sustavno sufinanciranje razvoja sporta na lokalnoj i regionalnoj razini preko sportskih zajednica, a radi poticanja građana, posebno djece i mladih, na bavljenje sportom. To uključuje financiranje sportskih natjecanja za popularizaciju sporta i tjelesnog vježbanja te programa razvoja sporta od lokalnog interesa. Od 2016. godine tim je mehanizmom sufinancirano 574 programa ukupne vrijednosti gotovo 10 milijuna eura, što je omogućilo pristup bavljenju sportom i rekreacijom za oko 350 000 građana.

Dodatne koristi uključuju obuku neplivača, zahvaljujući kojoj je od 2020. godine oko 30 000 djece naučilo plivati. Također, djeci i mladima do 18 godina omogućen je pristup sportskim i sportsko-rekreacijskim aktivnostima na cijelom području Hrvatske, s posebnim naglaskom na manje razvijene regije. Za to je u posljednje dvije godine osigurano 7 milijuna eura za stručni kadar i sportsku opremu potrebnu za provedbu sportskih programa u suradnji sa županijskim sportskim zajednicama. Takva inicijativa promiče zdrav način života, doprinosi smanjenju zdravstvenih rizika povezanih sa sjedilačkim načinom života i podržava razvoj i vrhunskog i amaterskog sporta u cijeloj Hrvatskoj.

Ostala postignuća