Kontinuirano povećanje sredstava za obranu do danas

Republika Hrvatska suočila se s problemom nedostatnih financijskih sredstava u državnom proračunu namijenjenih za obranu, što je utjecalo na ispunjenje obveza prema planovima i ciljevima opremanja i modernizacije Hrvatske vojske. Kako bi se problem riješio, od 2017. godine kontinuirano se povećavaju izdvajanja za obranu, a fokus je na poboljšanju uvjeta života i rada vojnog osoblja te na opremanju, modernizaciji i izgradnji vojne infrastrukture.

Ključne koristi tog pristupa uključuju povećanje obrambenih sposobnosti, održavanje potrebne razine spremnosti i sposobnosti za provedbu vojnih zadaća te znatno veća financijska sredstva za modernizaciju i opremanje. Također, poboljšavaju se materijalna prava te uvjeti života i rada vojnog osoblja. Cilj je dostići smjernice o izdvajanjima za obranu od 2 % BDP-a, s posebnim naglaskom na 20 % izdvajanja za modernizaciju i opremanje.

Nakon što je trend smanjenja proračunskih izdvajanja za obranu zaustavljen 2017. godine, zabilježen je velik rast izdvajanja usmjerenih na ključne prioritete. U odnosu na 2016. proračun Ministarstva obrane za 2024. povećan je za 644 milijuna eura, na 1,17 milijardi eura, što je povećanje za 122%. Pritom, investicije u opremanje, modernizaciju i izgradnju porasle su za 354 milijuna eura ili 622 %. Ova strategija financiranja je omogućila Hrvatskoj dostizanje NATO-ove smjernice od 20 % izdvajanja za modernizaciju i opremanje, čime se potiče modernizacija HV-a, povećava njezina sposobnost, uvježbanost i interoperabilnost sa saveznicima i partnerima.

Ostala postignuća