Program Zaželi – osnaživanje teže zapošljivih žena

Program „Zaželi – program zapošljavanja žena“ ključna je inicijativa usmjerena na osnaživanje teže zapošljivih žena i žena nižeg stupnja obrazovanja u Hrvatskoj, financirana sredstvima Europskog socijalnog fonda preko Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“

Program je posebno dizajniran kako bi se ženama u nepovoljnom položaju omogućilo zapošljavanje, edukativnim programima povećala njihova zapošljivost i promicalo socijalno uključivanje starijih i nemoćnih osoba.

U tri faze provedbe do 2020. godine program „Zaželi“ omogućio je financiranje 1184 projekta ukupne vrijednosti 292,13 milijuna eura. Ciljani ishodi uključivali su zapošljavanje više od 22 000 žena koje su pružale potporu i skrb za oko 129 000 starijih i nemoćnih osoba, s isplaćenim sredstvima od više od 272 milijuna eura, što je 93,13 % ugovorenih sredstava.

S obzirom na uspješnost i važnost programa, u kolovozu 2023. objavljen je novi poziv „Zaželi – prevencija institucionalizacije“ u okviru programskoga razdoblja 2021. – 2027. S obzirom na to da smo u mandatu znatno povećali zaposlenost, naglasak je sa zapošljavanja stavljen na pružanje usluge potpore i podrške starijim osobama i odraslim osobama s invaliditetom kako bi se prevenirala njihova institucionalizacija, a u sklopu novoga poziva mogu se zaposliti svi, ne samo žene.

Taj poziv, koji će se provoditi do kraja 2026. ili početka 2027. godine, zaprimio je 590 prijava ukupne vrijednosti oko 500 milijuna eura, odražavajući velik interes i potrebu za uslugama. Financijska sredstva za ovaj poziv uvećana su na ukupno 496 milijuna eura, kombinirajući sredstva iz Europskog socijalnog fonda plus i državnog proračuna.

Očekuje se da će provedba novih projekata omogućiti zapošljavanje 11 000 osoba koje će pružati podršku i skrb za minimalno 66 000 krajnjih korisnika. Do travnja 2024. planirano je ugovoriti sve projekte, a već su donesene odluke o financiranju 224 projekta ukupne vrijednosti 215 milijuna eura, od čega je ugovoreno 113 projekata ukupne vrijednosti 113,8 milijuna eura.

Program „Zaželi“ dokaz je uspješne strategije kojom se istodobno rješavaju problemi nezaposlenosti među teže zapošljivim skupinama i potrebe za socijalnim uključivanjem i poboljšanjem kvalitete života starijih i nemoćnih osoba u Hrvatskoj.

Ostala postignuća