Ljudski resursi u zdravstvu

Zdravstveni sustav oslanja se na angažman zdravstvenih i nezdravstvenih radnika, stoga je ulaganje u ljudske resurse ključno. Rješenje za ove izazove uključuje promjene u području zakonodavstva i osiguravanje financiranja za specijalističko usavršavanje zdravstvenih radnika.

Donesene su izmjene i dopune Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju. Donesen je Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama te Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama. Nacionalni plan specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika za petogodišnje razdoblje osigurava smjernice za planiranje specijalizacija, posebice za deficitarne specijalizacije.

Financiranje specijalizacija osigurava se putem različitih izvora, uključujući europske fondove iz Višegodišnjeg financijskog okvira te Nacionalni plan oporavka i otpornosti. Putem europskih fondova (SF i ESF+ fonda) te Nacionalnog plana oporavka i otpornosti osigurano je financiranje 922 specijalizacije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti ukupne vrijednosti 130 milijuna eura. Uz navedeno pronađeno je rješenje i izmijenjen je Zakon o zdravstvenoj zaštiti, čime su ukinuti „robovlasnički“ ugovori za mlade liječnike te se zdravstveni sustav usmjerio prema izradi stimulativnog radnog okruženja za liječnike u Hrvatskoj.

Te mjere donose brojne koristi, uključujući poboljšane uvjete rada u sustavu zdravstva, mogućnost profesionalnog razvoja, planiranje specijalizacija, povećanje materijalnih prava zaposlenih te uvođenje modela ocjenjivanja radnika s naglaskom na kvalitetu i učinkovitost rada. Također se otvara mogućnost fleksibilnijeg kretanja unutar javnoga zdravstva te se osnažuje mlade liječnike i one koji ulaze u sustav bez specijalizacije.

Ostala postignuća