Izgradnja i opremanje 18 centara za starije

Nedostatak smještajnih kapaciteta i socijalnih usluga za starije osobe u Republici Hrvatskoj, koji s 3,4 % kapaciteta za osobe starije od 65 godina znatno zaostaje za prosjekom Europske Unije od 5 %, identificiran je kao važan problem. Nedovoljna dostupnost i neravnomjerna regionalna raspodjela socijalnih usluga dodatno otežavaju situaciju.

Kao rješenje na ovaj problem Vlada je pokrenula Nacionalni plan za razvoj socijalnih usluga za razdoblje 2021. – 2027., koji uključuje mjeru “Izgradnja centara za starije osobe” financiranu iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. Provedba tog plana uključila je poziv za „Izgradnju i opremanje centara za starije osobe“ namijenjen lokalnim jedinicama regionalne samouprave.

Tim pozivom osigurana su bespovratna sredstva u iznosu od 49 107 439,11 eura za financiranje izgradnje i opremanja 8 novih centara za starije smještajnih kapaciteta za 969 osoba te 2422 izvaninstitucijskih usluga. Nakon velikog interesa za Poziv i prepoznavanja većih potreba od inicijalno dostupnih sredstava Vlada je odlučila povećati iznos sredstava na 54 milijuna eura, što omogućava izgradnju i opremanje dodatnih 10 centara za starije s 880 smještajnih jedinica te 2127 izvaninstitucijskih usluga.

Ugovori za projekte uručeni su 2. listopada 2023., a rok za završetak svih projekata je 30. lipnja 2026. godine. Ukupna vrijednost svih 18 projekata premašuje 159 milijuna eura, a njihova realizacija osigurat će ravnomjernu regionalnu pokrivenost uslugama za starije osobe omogućavajući stvaranje ukupno 1849 novih smještajnih kapaciteta te izvaninstitucijskih usluga za 4549 korisnika. Te inicijative ciljaju na poboljšanje kvalitete života starijih osoba pružajući im mogućnost što dužeg ostanka u vlastitom domu uz adekvatnu podršku i njegu.

Ostala postignuća