Pristupačniji i kvalitetniji programi ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Istraživanja potvrđuju da raniji pristup kvalitetnom predškolskom odgoju i obrazovanju uvelike pridonosi boljim obrazovnim ishodima djece u kasnijem školovanju. U Hrvatskoj je obuhvat djece programima ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u 2020. godini bio 78,8 %, što je ispod europskoga prosjeka. Suočavajući se s izazovom nedovoljnih kapaciteta postojećih predškolskih ustanova, postavili smo jasan cilj povećanja obuhvata na 96 % do 2027. godine.

Osigurali smo 880,3 milijuna eura za izgradnju novih i dogradnju postojećih vrtića i za povećanje kvalitete pristupa predškolskom odgoju i obrazovanju. Izmjenama zakonodavnog okvira u području ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja stvoreni su preduvjeti za osiguranje sredstava iz proračuna, što olakšava jedinicama lokalne i područne samouprave fiskalnu održivost dječjih vrtića.

Ovim politikama pomažemo:

  • jedinicama lokalne samouprave: osigurana sredstva olakšavaju izgradnju novih kapaciteta i održivost poslovanja pružajući dugoročnu podršku osnivačima
  • roditeljima: smanjenje roditeljskog udjela u cijeni vrtića pozitivno utječe na ravnotežu između poslovnog i obiteljskog života
  • djeci: bolja dostupnost mjesta u vrtićima smanjuje nejednakost među djecom, posebno onima iz socioekonomski nepovoljnih uvjeta, te postavlja temelje za njihova bolja obrazovna postignuća u budućnosti
  • dodatno, predstavljanjem novog kurikula za predškolu, koji će uskoro biti upućen u javno savjetovanje, planira se povećanje broja sati programa s trenutnih 250 na 500 do 700 sati, čime se omogućava da sva djeca godinu dana prije polaska u školu budu obuhvaćena predškolskim programom, čime se pak dodatno potiče rani razvoj i obrazovanje.

Ove mjere čine sveobuhvatan pristup poboljšanju predškolskog odgoja i obrazovanja u Hrvatskoj postavljajući snažne temelje za budući uspjeh djece.

Ostala postignuća