Jednostavniji i jeftiniji pristup obrazovanju

Zbog rastućih troškova života i socioekonomskih razlika postoji vidljiva razlika u odgojno-obrazovnim ishodima među djecom. Kako bi se osigurao jednak pristup obrazovanju za svako dijete, poduzete su sljedeće mjere:

  • Uvođenje jednostavnije administracije i financijskog rasterećenja roditelja: to obuhvaća besplatne školske obroke, udžbenike, prijevoz, te uvođenje e-upisa na svim obrazovnim razinama (dječji vrtići, osnovne i srednje škole, učenički domovi).
  • Koristi ovih mjera uključuju smanjene troškove školovanja za roditelje, osiguranje redovitih i zdravih obroka za učenike, smanjenje socioekonomskih razlika među učenicima te stvaranje jednakih uvjeta za uspjeh u školi.
  • Udžbenici: besplatni za osnovnoškolce i srednjoškolce iz socioekonomski ugroženih obitelji od 2019., s ukupnim ulaganjem od oko 93,5 milijuna eura.
  • Prijevoz: besplatan za osnovnoškolce pod određenim uvjetima i subvencioniran za srednjoškolce, s ukupnim troškovima od gotovo 532 milijuna eura od 2016. do 2023.
  • Školski obroci: (su)financirani od školske godine 2022./2023., s ukupnim ulaganjem od 80 milijuna eura.

Provode se i druge mjere koje pridonose pravednijem, dostupnijem i modernijem obrazovnom sustavu, osiguravajući da sva djeca imaju jednake prilike za uspjeh, neovisno o svojim socioekonomskim pozadinama.

  • Mentalno zdravlje: uvedene su mjere za prevenciju mentalnih zdravstvenih problema, uključujući financiranje psihološke podrške i dijagnostička sredstva, s povećanim brojem zaposlenih psihologa u školama.
  • Učenici s teškoćama u razvoju: uloženo je više od 34 milijuna eura za izgradnju i opremanje centara za odgoj i obrazovanje, osigurana je potpora pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima.
  • Rad s darovitim učenicima: uvedene su smjernice i financijska potpora za projekte rada s darovitim učenicima te sufinanciranje njihova sudjelovanja na međunarodnim natjecanjima.
  • e-Upisi: uvodi se elektronički sustav upisa na svim razinama odgoja i obrazovanja radi olakšavanja procesa i smanjenja birokracije.

Ostala postignuća