Donesen zakon o inkluzivnom dodatku

Zakon o inkluzivnom dodatku, donesen radi olakšavanja procesa ostvarivanja prava osoba s invaliditetom, stupio je na snagu 1. siječnja 2024. godine. Tim zakonom objedinjena su četiri prava koja su se prethodno ostvarivala u odvojenim postupcima: osobna invalidnina, doplatak za pomoć i njegu, doplatak za dijete s oštećenjem zdravlja, težim ili teškim invaliditetom te novčana pomoć za nezaposlene osobe s invaliditetom.

Glavne prednosti zakona uključuju smanjenje broja postupaka priznavanja prava s četiri na jedan, što osigurava jednostavniji i efikasniji pristup pravima. Procjenjuje se da bi pravo na inkluzivni dodatak moglo ostvariti 147 752 osobe s invaliditetom, što zahtijeva znatno veće godišnje financijsko osiguranje od 506 566. 080 eura, gotovo dvostruko više od prethodnih izdataka.

Zakon uvodi pet razina inkluzivnog dodatka, čija visina ovisi o vrsti, težini i stupnju oštećenja zdravlja odnosno funkcionalnih sposobnosti kao i o dobi korisnika, pri čemu korisnici prve razine primaju najviši iznos od 720 eura. Ova nova struktura omogućuje veće iznose naknada za mnoge korisnike, u nekim slučajevima čak i povećanje od 50 do 100 %.

Hrvatski zavod za socijalni rad tijekom 2024. godine po službenoj dužnosti donosi rješenja o pravu na inkluzivni dodatak, s retroaktivnom primjenom od 1. 1. 2024. Također, pokrenuto je više od 42 tisuće postupaka za ostvarivanje prava na inkluzivni dodatak.

Uvođenje jedinstvenog vještačenja za sve korisnike umjesto višestrukih vještačenja za različita prava znatno će ubrzati i pojednostavniti postupak ostvarivanja prava. Sustav vještačenja dodatno je unaprijeđen zapošljavanjem većeg broja vještaka i povećanjem njihovih naknada, što bi trebalo dodatno olakšati proces ostvarivanja prava na inkluzivni dodatak.

Ostala postignuća