Pokazatelji napretka u sektoru poljoprivrede

Kao odgovor na problem nezadovoljavajuće starosne i obrazovne strukture poljoprivrednika te niske razine produktivnosti poljoprivrede poduzete su mjere poljoprivredne politike temeljene na Strategiji poljoprivrede do 2030. godine i usklađene sa zajedničkom poljoprivrednom politikom Europske unije.

Te mjere donijele su velike koristi za poljoprivredni sektor, uključujući:

  • Povećanje broja mladih poljoprivrednika za 31,5 % od 2016. godine, s udjelom mladih poljoprivrednika u ukupnom broju poljoprivrednika koji je porastao s 12 % na 14,3 %.
  • Smanjenje udjela poljoprivrednika bez osnovnog obrazovanja s 30 % u 2016. godini na 19,9 % u 2023. godini, dok je udio poljoprivrednika s najmanje srednjoškolskim obrazovanjem porastao s 36,6 % na 48,1 %.
  • Povećanje vrijednosti poljoprivredne proizvodnje s 2,2 milijarde eura u 2016. godini na 3,2 milijarde eura u 2022. godini, što je rast od 48,6 %. U istom razdoblju bruto dodana vrijednost povećana je za 77,4 %.
  • Procjene za 2023. godinu upućuju na daljnji rast vrijednosti proizvodnje za 0,9 % i povećanje bruto dodane vrijednosti za 5,1 % u odnosu na prethodnu godinu.
  • Povećanje produktivnosti poljoprivrede, mjereno omjerom bruto dodane vrijednosti i godišnje jedinice rada, za 78,1 % u 2022. godini u odnosu na 2016. godinu.
  • Proširenje površina pod trajnim nasadima (voćnjaci, vinogradi, maslinici) za 9,6 %.
  • Znatan napredak u razvoju sustava javnog navodnjavanja s 18 novih sustava u izgradnji, što će omogućiti navodnjavanje na više od 8000 hektara poljoprivredne površine.

Te mjere i rezultati pokazuju uspješan odgovor na izazove u poljoprivredi, poboljšanje starosne i obrazovne strukture poljoprivrednika, kao i znatno povećanje produktivnosti i učinkovitosti poljoprivredne proizvodnje.

Ostala postignuća